Kategorija: Uzņēmējiem aktuāli

LTRK aicina uzņēmējus un pašvaldības pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās Zemgalē 2019”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju aicina pieteikties dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019”, kas notiks 26. un 27.aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā, Kronvalda ielā 24, Jelgavā. “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2019” šogad tiks veidots kā biznesa un karjeras iespēju festivāls ar mērķi popularizēt vietējos uzņēmumus un veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā.

AS Putnu Fabrika Ķekava sadarbībā ar LPA aicina uz semināru

Putnu Fabrika Ķekava sadarbībā ar LPA aicina visus interesentus uz semināru par potenciālajām sadarbības iespējām industriālajā broileru audzēšanā. Broileru skaits, sākot no 25000 putniem.

Seminārs notiks 13. februārī plkst. 13:00, PF Ķekava telpās, Ķekavā.

Zanes Rostokinas ieteikums: “Šis seminārs būs interesants piedāvājums tiem lauksaimniekiem, kuriem ir īpašumā vai nomā bijušās liellopu vai cūku fermas, un pašlaik plāno citus risinājumus tālākai lauksaimnieciskai darbībai. Protams arī tiem, kuri ir gatavi lielākam izaicinājumam – būvēt no jauna. Paredzētas plašākas atbalsta platformas projektos. Šāds modelis lieliski darbojas mūsu kaimiņzemē Lietuvā. Nozīmīgi plusi šāda veida ražošanā ir sadarbība ar “PF Kekava” kas nodrošina apmācības, barības, pakaišu, iekārtu, cāļu piegādi un c. protams arī produkcijas realizāciju – proti savācot izaudzētas partijas, tādējādi putnu audzētājam izpaliek grūtais posms- kautuvju nodrošināšana un kaušana.” 

Lūgums pieteikties līdz 8. februārim, zvanot LPA valdes priekšsēdētājai Zanei Rostokinai, tel. +371 29674966.

4.februāris – diena, kad tiks uzsākta lauku bloku un ainavu elementu precizēšana

Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana ir nozīmīga aktivitāte, kas jāveic lauksaimniekiem pirms uzsākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai. Šogad precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 1.aprīlim. Aicinu lauksaimniekus pārdomāt savu saimniekošanu un nenokavēt šo termiņu. Svarīgi gan atcerēties, ka precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja lauksaimnieks vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus.

Tiek maksāts brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem

LAD ir uzsācis izmaksāt brīvprātīgo saistīto atbalstu par liellopiem. Likme ir 102,02 eiro.

Atbalstu var saņemt kā gada maksājumu par noteiktu liellopu skaitu. Lai saņemtu maksājumu, liellopiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem, un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga aktivitāšu īstenošanai

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai lauku tūrisma attīstības veicināšanai.

Pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai” mērķis ir veicināt sadarbību starp mazajiem ekonomikas dalībniekiem ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga darbību īstenošanā – lauku tūrisma pakalpojumu virzība un attīstīšana tirgū, mārketings un mārketinga kampaņas popularizēšanai lauku vidē un jaunu tirgu sasniedzamības paplašināšana.

Kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 613 084,82 eiro, atbalsta intensitāte 80% no attiecināmajām izmaksām un iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu termiņš ir 2023.gada 30.jūnijs.

Atbalsta pretendenti var būt sadarbības grupas: mazie ekonomikas dalībnieki – lauku tūrisma pakalpojuma sniedzēji, kā arī biedrības vai nodibinājumi.

Jelgavā seminārs “Trešo valstu pilsoņu legāla nodarbinātība Latvijā”.

Darba plāns ICI atvērtajām durvīm, 2019. gada 01.februārī, Jelgavā, Katoļu iela 2b, Zemgales plānošanas reģiona 2.stāva zālē.

Plkst. 12:00 – 12:30  – Reģistrēšanās, kafijas pauze

Plkst. 12:30 – 12:40  – S.Zalcmane Informācijas centra iebraucējiem prezentācija

Plkst. 12:45 – 13:40 – A.Šķenders, G. Miruškina  ICI klientu konsultantu/ juristu prezentācija

Lauku partnerība “Sēlija” izsludina iniciatīvu konkursu partnerības biedrībām – dalīborganizācijām.

Lauku partnerība “Sēlija” izsludina iniciatīvu konkursu partnerības biedrībām – dalīborganizācijām.

Tas ir neliels atbalsts biedrību iniciatīvām un rosībai pagastos, labajām iecerēm šogad.

Biedribu_konkursa_nolikums_2019

2019. gadā būs pieejamas dažādas apmācības lauksaimniekiem

Šobrīd ir iespēja pieteikties:

  1. Apliecības augu aizsardzības līdzekļu lietošanai iegūt varēs izejot 3 dienu apmācību 19. 20 un 21 februārī. Apliecību pagarināšanai-27. februāris. Līdz apmācību sākumam jāpiesakās pie lauku konsultanta  vai LLKC birojā Jēkabpilī .
  2. Bioloģisko lauksaimnieku apliecības iegūšanai kursi-28.februārī un ,05.,06.,12.,13 un 15  martā.
  3. Maijā notiks 2 dienu kursi Bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem. 17. un 24 maijs.
  4. Tāpat notiks 2 dienu apmācības dzīvnieku apzīmēšanā un reģistrēšanā, kā arī pārraudzībā un sēklošanā. Sekosim līdzi informācijai. Apmācības paredzētas februārī un aprīlī.

Pieteikties var pie Lauku konsultantes Irēnas Butkus 25649618 vai Uzņēmējdarbības konsultantes Anitas Putkas 26511269.

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet  no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta.

Jēkabpilī iespējams apmeklēt mācību seminārus „Pārdošanas skola” un „Pārdošana digitālajā vidē”

Piedāvājam lielisku iespēju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem uzsākt gadu mācoties un papildinot savas zināšanas pārdošanas skolā un pārdošanu digitālajā vidē.
Jēkabpilī mācības notiks 21. un 22. janvārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas  sēžu zālē,  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1

Pieteikšanās: https://goo.gl/forms/Mer41skpQ5BEMVxF2 līdz 17. janvārim.

Lieliska iespēja jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem papildināt savas zināšanas par nodokļiem un digitālo mārketingu.

Mācības notiks 01.11.2018-02.11.2018. Jēkabpilī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas  sēžu zālē,  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1  

Seminārs uzņēmējiem

Finanšu institūcija ALTUM sadarbībā ar Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Zemgales Uzņēmējdarbības centru aicina uzņēmējus un sadarbības partnerus uz semināru “Eksports – uzņēmēju iespējas un pieredze”, kas notiks 24.oktobrī, pl.14.00, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Brīvības iela 7, Dobele, 1.stāva zāle.

Seminārā mērķis  – popularizēt valsts atbalstu eksporta veicināšanai, iepazīstināt ar uzņēmēju pieredzi un iedrošināt uzsākt jaunu  ārvalstu tirgu meklēšanu.

Sausuma dēļ cietušajiem lauksaimniekiem pieejams VID atbalsts nodokļu nomaksas jomā

Ņemot vērā, ka ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, kurus Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” būs atzinusi par valsts mēroga dabas katastrofā cietušajām personām lauksaimniecībā.

Informācija mājražotājiem!

Novadu mazo uzņēmēju un mājražotāju atbalsta un reklamēšanas  iespējas Āgenskalna tirgū

Kopš š.g. 3. augusta darbību ir atsācis Āgenskalna tirgus, organizējot tirdzniecību āra teritorijā. Novembra mēnesī darbību sāks ziemas paviljons, kas pulcēs lielu tirgotāju un apmeklētāju skaitu.

Ar šo vēstuli aicinām izvērtēt dalību tirdzniecībai Āgenskalna tirgus āra teritorijā un ziemas paviljonā, veidojot kopīgu novada uzņēmumu tirdzniecības un tūrisma stendu, kas dotu iespēju ērtāk aplūkot un iegādāties vietējo amatnieku un ražotāju produkciju, suvenīrus, kā arī saņemt vērtīgu informāciju par tūrisma iespējām jūsu novada teritorijā.

Par dalības nosacījumiem, papildus informāciju un citiem jautājumiem, lūdzu, sazināties ar Kārli Grantu, +371 22139822, karlis.grants@gmail.com.

 

 

Vēl iespēja pieteikties mācībām!

Vēl ir brīvas vietas Jēkabpils filiālē dažos kursos, piemēram, “Digitālais mārketings”; “Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana” un “Projektu izstrāde un plānošana ar Microsoft Office Project”.

Aicinām apmeklēt semināru

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 2. oktobrī pl. 10:00-12:00 sadarbībā ar VID Nodokļu Pārvaldes Klientu apkalpošanas daļas Ceturto nodaļu notiks seminārs “Viss par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) fiziskām personām un mazajiem uzņēmējiem”

Aicināts ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Seminārā tiks skaidroti jautājumi par elektroniskās algas nodokļu grāmatiņām, analizēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no algas un izskatīta tēma par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek iekasēts no ienākumiem par īpašumu, kā arī sniegtas atbildes uz citiem jautājumiem par IIN un nodokļu sistēmu Latvijā .

Dalība seminārā bez maksas.

Informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālruni – 63012155, 63082169 vai rakstot e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Ražas svētki Vārnavas Vīna kalnā

 2018.gada 9.septembrī Vārnavā valdīja sen nebijusi rosība. Automašīnu plūsma liecināja par to, ka svētdienu pavadīt ģimenes vai draugu kompānijā, lai kopīgi dotos uz kādreizējo Vārnavas ciemu, kur šobrīd ikdienā mīt  pavisam nedaudz iedzīvotāju, iecerējuši ap simts cilvēkiem. Tam par iemeslu nebijis pasākums – Ražas svētki Vārnavas Vīna kalnā, kas atrodas Rudzīšu mājās.

VID aicina izmantot jaunus e-pakalpojumus

Sākot ar šī gada 28.jūniju ikviens VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs tiešsaistē var iegūt vēl vairāk noderīgas informācijas par saviem ienākumiem, nomaksātajiem nodokļiem  un darba devējiem, turklāt par izdrukāto izziņu autentiskumu var ērti pārliecināties, jo katrai ir pievienots individuāls QR kods un saite uz oriģinālu. Jaunums ir arī iespēja tiešsaistē veikt nodokļu maksājumus par citu personu.

3. Cāļu dienas Lonē

2.jūnijā Lones tautas namā notika 3. Cāļu diena. Šogad Cāļu dienā bija plaša programma. Tāpat arī notika izglītojošs seminārs putnkopības nozares pārstāvjiem, šī gada tēma bija „Putnkopības attīstības veicināšana piemājas saimniecībās”. Seminārā piedalījās lektori, kas pārzina un ir putnkopības nozares pārstāvji. Semināru atklāja Viesītes mūzikas skolas audzēkņi ar muzikālu priekšnesumu.

Skaidrojumi par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem nodokļu reformas ietvaros

Infografiks Nr.3

Sakarā ar iedzīvotāju radušajiem jautājumiem saistībā ar izmaiņām nodokļu reformas ietvaros, pielikumā pieejami trīs skaidrojoši materiāli, kas īpaši vērtīgi un noderīgi ir jaunajiem vecākiem, vecuma pensijas saņēmējiem, kā arī tiem cilvēkiem, kuri strādā vairākās darba vietās.