Viesītes Romas katoļu draudzes kapusvētki Cīrulīšu kapos

16. jūnijā Cīrulīšu kapos
Plkst.14:00 Sv.Mise par mirušajiem baznīcā
Plkst.15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

print