Novada zemnieku un uzņēmēju balle Elkšņos

6.decembrī plkst.20:00 Elkšņu kultūras namā Novada zemnieku un uzņēmēju balle 

Par patīkamu atpūtu gādās Kristaps Rasims, bet par raitu dejas soli rūpēsies Ainārs Lipskis. Dalības maksa( vienai personai) 10 Eur. Pieteikties pie lauku konsultantes vai pagastu pārvaldēs līdz 2.decembrim.

print