Lonē vingrošanas nodarbības pieaugušajiem

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiek Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Lonē, Lones Pagastmājā.

print