Fotomākslinieka Aloiza Savicka izstāde “Krikumi” Saukas pagasta pārvaldes ēkas zālē

print