Elkšņu pamatskolas salidojums un pagasta svētki

print