Bezmaksas praktiskās apmācības virtuvē Viesītes dienas centrā

Sociālās iekļaušanās pasākums mazaizsargātām grupām: Praktiskās apmācības virtuvē, sociālo prasmju pilnveidošanai.
Norises vieta un laiks – 2020. gada 13. un 14. februārī, plkst: 14:30 Viesītes Dienas centrs (Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes novads).

PROGRAMMA

14:30 Dalībnieku reģistrācija
14:45 Praktiskās apmācības virtuvē (Sporta speciāliste/Pavāre Evita Bauska)

Mērķa grupa: riska ģimenes, cilvēki ar invaliditāti.

print