Sveču liešanas darbnīca Viesītes Dienas centrā

2020.gada 3.februārī plkst. 13:00 Viesītes Dienas centrs (Smilšu iela 39K, Viesīte, Viesītes novads) notiks sociālās iekļaušanās pasākums mazaizsargātām grupām: tradicionālie svētki/pasākumi – sveču liešanas darbnīca.

PROGRAMMA

 13:00 Dalībnieku reģistrācija

13:00 Radošās darbnīcas, sveču liešanā (Hobiju meistarklašu vadītāja Evita Kilbauska)

14:45 Tējas pauze

15:00 Radošās darbnīcas, sveču liešanā (Hobiju meistarklašu vadītāja Evita Kilbauska)

Mērķa grupa: Visas vecuma grupas

print