Komisijas,komitejas

Viesītes novada domes pastāvīgās komitejas :

 1. Finanšu komiteja: Jānis Dimitrijevs–komitejas priekšsēdētājs, Svetlana Andruškeviča, Andris Baldunčiks, Vita Elksne, Juris Līcis, Māris Malcenieks, Roberts Orups, Aina Pečauska, Rimants Šveds
 2. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja: Svetlana Andruškeviča-komitejas priekšsēdētāja, Andris Baldunčiks, Roberts Orups, Māris Malcenieks
 3. Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja: Juris Līcis–komitejas priekšsēdētājs, Jānis Dimitrijevs, Vita Elksne, Rimants Šveds

 

Viesītes novada domes pastāvīgās komisijas :

 1. Administratīvā komisija: Ināra Erte–komisijas priekšsēdētāja, Jānis Dimitrijevs, Māris Malcenieks, Svetlana Andruškeviča, Rimants Šveds, Vita Elksne, Sandra Grigorjeva, Jānis Pučinskis
 2. Iepirkumu komisija: Alfons Žuks–komisijas priekšsēdētājs, Andris Baldunčiks, Juris Līcis, Aina Pečauska, Ināra Erte
 3. Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisija: Andris Baldunčiks-komisijas priekšsēdētājs, Svetlana Andruškeviča, Ināra Erte
 4. Komunālo jautājumu komisija: Alfons Žuks– komisijas priekšsēdētājs, Jānis Dimitrijevs, Aina Pečauska, Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Māris Blitsons, Svetlana Uzkure, Ligita Rieksta
 5. Bilanču un revīzijas komisija: Alfons Žuks–komisijas priekšsēdētājs, Jānis Dimitrijevs, Juris Līcis, Anita Maļinovska, Lidija Medvecka, Daiga Pērkone
 6. Nekustamo īpašumu apsekošanas un sakārtošanas komisija: Svetlana Puzāne–komisijas priekšsēdētāja, Rimants Šveds, Vita Elksne, Ināra Elberte, Ligita Kadžule, Zigmunds Avens, Jānis Pučinskis, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Sanita Lūse, Gatis Puzāns
 7. Ceļu fonda komisija: Jānis Dimitrijevs–komisijas priekšsēdētājs, Alfons Žuks, Roberts Orups, Zigmunds Avens, Anita Maļinovska, Dainis Černauskis, Sanita Lūse, Lilita Bārdule
 8. Publisko pasākumu rīkošanas saskaņošanas komisija: Alfons Žuks–komisijas priekšsēdētājs, Māris Malcenieks, Raisa Vasiļjeva, Jānis Pučinskis
 9. Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija: Alfons Žuks–komisijas priekšsēdētājs, Vigonts Kuklis, Jānis Paegļkalns
 10. Medību koordinācijas komisija: Andris Baldunčiks–komisijas priekšsēdētājs, Vigonts Kuklis, Guntis Baumanis, Judīte Podniece
 11. Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija: Daina Vītola-komisijas priekšsēdētāja, Alfons Žuks, Liene Maisaka, Anita Maļinovska, Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule
 12. Pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas padome: Jānis Dimitrijevs– padomes priekšsēdētājs, Andris Baldunčiks, Svetlana Andruškeviča, Alfons Žuks, Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule
 13. Konkursa „Baltās mājas” izvērtēšanas komisija: Aina Pečauska – komisijas priekšsēdētāja, Roberts Orups, Māris Malcenieks, Svetlana Puzāne, Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, lauksaimniecības konsultanti

Saukas pagasta pārvalde – pārvaldes vadītāja Sanita Lūse

Rites pagasta pārvalde – pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule

Elkšņu pagasta pārvalde – pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis