Komisijas,komitejas

Viesītes novada domes pastāvīgās komitejas:

Finanšu komiteja:

 • Alfons Žuks–komitejas priekšsēdētājs
 • Laura Zvirbule – komitejas priekšsēdētāja vietniece
 • Svetlana Andruškeviča
 • Vita Elksne
 • Anatolijs Kvitkovs
 • Iveta Līce
 • Juris Līcis
 • Roberts Orups
 • Svetlana Puzāne

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:

 • Svetlana Andruškeviča-komitejas priekšsēdētāja
 • Svetlana Puzāne-komitejas priekšsēdētāja vietniece
 • Roberts Orups
 • Laura Zvirbule

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja:

 • Juris Līcis–komitejas priekšsēdētājs
 • Alfons Žuks – komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Vita Elksne
 • Anatolijs Kvitkovs