Viesītes ev. lut. draudze

Viesītes draudze

draudzes_lv.284-1161953765

Baznīcas vēsture

Viesītes Brīvības baznīcas celtniecība uzsākta 1937. gadā un pabeigta 1939. gadā. 1937. gada 15. augustā – Brīvības cīnītāju piemiņas dienā – baznīcai ielikts un iesvētīts pamatakmens. To iesvētīja Sēlpils iecirkņa prāvests H. Millers, piedaloties Viesītes mācītājam Z. Cīrulim un Saukas-Elkšņu mācītājam J. Strubim.

Līdzekļi dievnama celšanai tika savākti, pateicoties plašam sabiedrības atbalstam un Sunākstes draudzes Viesītes novada dāmu komitejas iniciatīvai (sākot no 1932. gada baznīcas būvei savākti aptuveni 15 tūkstoši latu, ieskaitot jau sagatavotos un piegādātos būvmateriālus). Baznīcas celšanā piedalījās pagasta un pilsētas iedzīvotāji, ejot brīvklaušās un ziedojot līdzekļus, kā arī sabiedriskās organizācijas. Lielākie ziedotāji bija Viesītes pilsētas pašvaldība, Baznīcas virsvalde, Baznīcas un konfesiju departaments u.c.

Dievnama būvei 10 ha lielu gruntsgabalu Vales kalniņā 1933. gadā uzdāvināja Viesītes pagasta pašvaldība un „Kobuču” saimnieks P. Silenieks. Izdevumus par baznīcas būvplānu sedza prof. P. Stradiņš. Kopumā baznīcas būvdarbi izmaksāja 35 tūkstošus latu.

1939. gada 3. decembrī – pirmajā Adventē – notika jaunuzceltās baznīcas iesvētīšana. To iesvētīja arhibīskaps T. Grīnbergs. Pirmais dievkalpojums Viesītes Brīvības baznīcā ar Dievgaldu un jaunā zvana iesvētīšanu notika 1939. gada 17. decembrī.

Baznīca ir viena no pēdējām pēc arhitekta prof. Paula Kundziņa projekta celtajām ēkām. Tā ir ķieģeļu celtne, kuras torņa smaile vainago masīvu kvadrātveida torni, kas netradicionāli novietots celtnes sānos. Lakoniski veidots arī baznīcas interjers. Griestu velvi it kā balsta regulāri starp logiem novietotie pilastri, kurus vainago volūtas.

DSCF05451962.-1963. gadā vietējā vara baznīcu draudzei gribēja atsavināt. Padomju gados baznīca vairākkārt cietusi. Vissmagākie postījumi tai nodarīti 1964. gadā, kad tā izdemolēta, izdegusi torņa telpa, kā arī 1995. gadā, kad dievnamā notikusi ielaušanās – nozagti altāra trauki, Bībele.

Līdz ar Tautas atmodas sākumu sākās jauni laiki arī dievnamam. 1988. gada 18. novembrī baznīcā notika dievkalpojums un aizlūgums par Latviju. Pirms šī dievkalpojuma pie baznīcas notika Tautas frontes organizētā dievnama sakopšanas talka. Tika uzsākti baznīcas atjaunošanas darbi – laikā līdz 1994. gadam pakāpeniski tika sakārtota baznīcas āriene un iekšiene. Dievnama atjaunošana un remonts bija iespējami, pateicoties cilvēku un organizāciju atbalstam, toreizējā draudzes priekšnieka J. Blumberga neatlaidībai, sponsoru ziedojumiem, Viesītes pašvaldības atbalstam.

1994. gada 3. decembrī – pēc nepilna gada pārtraukuma, kura laikā veikta iekštelpu atjaunošana un rekonstrukcija, dievnams atsāka savu darbību. Baznīcā notika Pateicības dievkalpojums, veltīts dievnama 55 gadu jubilejai. Draudze saņēma dāvanu – jaunu altārgleznu, kuras autore ir novadniece L. Caune un kuru iesvētīja arhibīskaps J. Vanags.

1999. gadā, Eiropas kultūras mantojuma dienu Latvijā laikā, Viesītes baznīca bija to 100 dievnamu skaitā, kurā notika īpašs dievkalpojum, un pie baznīcas tika pacelts Eiropas Padomes kultūras mantojuma karogs.

Draudzes vēsture

Tagadējā Viesītes pilsētas un pagasta teritorija 19. gs. 2. pusē ietilpa Sunākstes ev. lut. draudzes administratīvajās robežās. Lai draudzes locekļiem nebūtu jāmēro tālais ceļš uz kaimiņos esošajām baznīcām, Sunākstes draudzes mācītāji no 1874. gada sāka noturēt dievkalpojumus Viesītes pagastskolā. Šo gadu var uzskatīt par Viesītes ev. lut. draudzes pirmssākumiem.

Viesītes pagastskolā dievkalpojumi (arī kristības, laulības, pieņemšana pie Sv. Vakarēdiena) notika 65 gadus – līdz 1939. gadam, kad tika pabeigta Viesītes Brīvības baznīcas celtniecība.

Ja Latvijas brīvvalsts gados un vācu okupācijas laikā draudze un baznīca varēja brīvi darboties, tad tā sauktajos padomju okupācijas gados represiju un ateisma propagandas rezultātā draudzes locekļu skaits saruka, dievkalpojumi notika neregulāri. Pateicoties draudzei un tās vadībai – ilggadējai draudzes priekšniecei Z. Jūrmalniecei, kasierei I. Mežaraupei u.c. -, dievnams tika saglabāts.

1988. gadā līdz ar Tautas atmodu sākās arī atmoda Viesītes ev. lut. draudzē. Pieauga draudzes locekļu skaits. 1994. gadā draudzē bija 140 cilvēki.

No 1992. gada līdz 2003. gadam draudzē darbojās Svētdienas skola (vad. G. Grigore, I. Paegļkalne, A. Svirskis, A. Krūmiņa (no 1995.–2003. g.)). 1996. gada rudenī darbu uzsāka Diakonija.

Sākot no 1996. gada draudzes valde vairākus gadus organizēja draudzes biļetena „Brīvības Baznīcas Vēstis” izdošanu.

90. gados draudzei bija laba sadarbība ar Bredstrupas – Fovlinas draudzi Dānijā un Dienvidkalifornijas māsu draudzi Amerikā.

Par tradīciju draudzei kļuvušas kopīgas ekskursijas pa Latviju, draudzes vakari.

Viesītes ev. lut. draudzē kalpojuši:

 • 1932.-1944. – mācītājs Zelmārs Cīrulis;
 • 1942.-1954. – mācītājs Arturs Čikste;
 • 1954.-1959. – mācītājs Oļģerts Robežnieks;
 • 1959.-1963. – prāvesta palīgs Artūrs Kaminskis, mācītāji: Z. Sēnals, J. Bērziņš, evaņģēlists M. Ozoliņš;
 • 1963.-1969. – mācītājs Rihards Lībietis;
 • 1970.-1990. – prāvests Artūrs Kaminskis;
 • 1991. – teoloģijas studenti J. Uļģis, D. Grigors;
 • 1992.-1995. – mācītājs Dainis Grigors;
 • 1995.- 2002. – mācītājs Juris Saivars;
 • 2002.-2006. – palīgmācītājs Arnis Vilemsons.

Baznīcas draudze šodien

Pašlaik Viesītes ev. lut. draudzē kalpo mācītājs Alvis Āboliņš.

Alvis Āboliņš

 • Dzimis 1969. gada 9. februārī Valmierā;
 • 2004. gadā beidzis Lutera Akadēmiju;
 • 2004. gada 14. augustā ordinēts palīgmācītāja pakāpē;
 • Kalpojis Matīšu Sv. Mateja, Ērberģes un Mazzalves draudzēs;
 • No 2006. gada 24. aprīļa kalpo Viesītes, Sunākstes un Elkšņu draudzēs;
 • 2006. gada 30. aprīlī Viesītes baznīcā A. Āboliņam pasniegts mācītāja amata krusts.

Mācītāja pieņemšanas laiks: katru ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz 20.00 Viesītes Brīvības baznīcā.
Mācītāja tālr. 28381531; e-pasts: alvis.abolins@lelb.lv

Pašreizējais Viesītes ev. lut. draudzes locekļu skaits – 52.

Draudzes priekšnieks: Vilis Kalniņš, tālr. 26183732, vvilis@inbox.lv

Dievkalpojumi Viesītes Brīvības baznīcā notiek svētdienās plkst. 12.00.

Pašlaik Viesītes ev. lut. draudzē kalpo mācītājs Alvis Āboliņš.

DSCN4402

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other