Deputāti

  1. Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs

e-pasts: alfons.zuks@viesite.lv  tālr.26308473; 65207290

  1. Laura Zvirbule – domes priekšsēdētāja vietniece

e-pasts: laura.zvirbule@viesite.lv  tālr.29334062

  1. Roberts Orups – deputāts

e-pasts: rorups@inbox.lv   tālr. 26350135

  1. Svetlana Andruškeviča – deputāte

e-pasts: andruskevi4a@inbox.lv   tālr. 29247096

  1. Iveta Līce – deputāte

e-pasts: iveta_birzi@inbox.lv  tālr. 26670482

  1. Juris Līcis – deputāts

e-pasts: juris.licis@viesite.lv  tālr. 29127621

  1. Svetlana Puzāne – deputāte

e-pasts: svetlana.puzane@viesite.lv  tālr. 29428299

  1. Vita Elksne – deputāts

e-pasts: elksnevita1@inbox.lv  tālr. 26346925

  1. Anatolijs Kvitkovs – deputāts

e-pasts: stress66@inbox.lv  tālr.29461127