Informācija

Domes deputātu pieņemšanas

laiki jūlija mēnesī

  1. Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs pieņems pirmdienās no 13:00 – 15:00 un ceturtdienās no 8:00 – 10:00
  2. Laura Zvirbule – domes priekšsēdētāja vietniece pieņems 20.jūlijā no 12:00 – 13:00
  3. Anatolijs Kvitkovs – pieņems 4. jūlijā no 9:00 -10:00 Rites pagasta pārvaldē
  4. Juris Līcis – pieņems 20.jūlijā no 13:00 – 14:00
  5. Svetlana Andruškeviča – pieņems 20.jūlijā no 13:00-14:00
  6. Iveta Līce – pieņems 6.jūlijā no 11:00-12:00
  7. Roberts Orups – pieņems 13.jūlijā no 11:00-12:00
  8. Svetlana Puzāne – pieņems pirmdienās no 09:00-12:00 un 13:00-17:00 un trešdienas no 09:00-12:00 un 13:00-16:00
  9. Vita Elksne – pieņems 20.jūlijā no 13:00-14:00 Elkšņu pagasta pārvaldē

Domes komiteju sēdes jūlija mēnesī

Finanšu komiteja – 13.jūlijā plkst. 10:00

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja13.jūlijā plkst. 09:00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja13.jūlijā plkst. 09:30

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks

2017.gada 20.jūlijā Plkst. 14:00