Informācija

Domes deputātu pieņemšanas laiki septembra mēnesī

  1. Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs pieņems pirmdienās no 13:00 – 15:00 un ceturtdienās no 8:00 – 10:00
  2. Laura Zvirbule – domes priekšsēdētāja vietniece pieņems 21.septembrī no 12:00 – 13:00
  3. Anatolijs Kvitkovs – pieņems 5.septembrī no 9:00 -10:00 Rites pagasta pārvaldē
  4. Juris Līcis – pieņems 21.septembrī no 13:00 – 14:00
  5. Svetlana Andruškeviča – pieņems 21.septembrī no 13:00-14:00
  6. Iveta Līce – pieņems 7.septembrī no 11:00-12:00
  7. Roberts Orups – pieņems 14.septembrī  no 11:00-12:00
  8. Pēteris Līcis – pieņems 21.septembrī no 11:00-12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē
  9. Vita Elksne – pieņems 21.septembrī  no 11:00-12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē

Domes komiteju sēdes septembra mēnesī

Finanšu komiteja – 14.septembrī plkst. 10:00

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja14.septembrī  plkst. 09:00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja14.septembrī  plkst. 09:00

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks

2017.gada 21.septembrī Plkst. 14:00