Informācija

Domes deputātu pieņemšanas laiki

Domes deputātsPieņemšanas laiks
Jānis DIMITRIJEVSpirmdienās no plkst. 7:30- 11:00 un trešdienās no plkst. 13:00 līdz 15:00
Andris BALDUNČIKSpieņems 5.aprīlī Brīvības ielā 10, no plkst. 10:00 līdz 11:00 un 26.aprīlī Vaļņu ielā 7 no plkst. 10:00 līdz 11:00
Māris MALCENIEKS18.aprīlī no plkst. 09:00 līdz 10:00 Saukas pagasta pārvaldē un 1x mēnesī Saukas bibliotēkā (maksāšanas dienā)
Roberts ORUPS12.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 13:00
Vita ELKSNE19.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 13:00 Elkšņu pagasta pārvaldē
Svetlana ANDRUŠKEVIČA12.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 13:00
Aina PEČAUSKA4.aprīlī no plkst. 10:00 līdz 11:00
Juris LĪCIS12.aprīlī no plkst. 13:00 līdz 14:00
Rimants ŠVEDS28.aprīlī no plkst. 11:00 līdz 12:00 Rites pagasta pārvaldē

Domes komitejas sēdes

KomitejasDatums
Finanšu komiteja5.aprīlī plkst. 10:00
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja 5.aprīlī plkst. 09:00
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja***

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks

  1. gada 12.aprīlī Plkst. 14.00