Informācija

Domes deputātu pieņemšanas laiki janvāra mēnesī

 • Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs pieņems pirmdienās no 13:00 – 15:00 un ceturtdienās no 8:00 – 10:00
 • Laura Zvirbule – domes priekšsēdētāja vietniece pieņems 18.janvārī no 12:00 – 13:00
 • Anatolijs Kvitkovs – pieņems 2.janvārī no 9:00 -10:00 Rites pagasta pārvaldē
 •  Juris Līcis – pieņems 18.janvārī no 13:00 – 14:00
 •  Svetlana Andruškeviča – pieņems 18.janvārī no 13:00-14:00
 •  Iveta Līce – pieņems 4.janvārī no 11:00-12:00
 •  Roberts Orups – pieņems 11.janvārī  no 11:00-12:00
 •  Pēteris Līcis – pieņems 9.janvārī no 10:00-11:00 Saukas pagasta pārvaldē
 • Vita Elksne – pieņems 18.janvārī no 11:00-12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē

 

Domes komiteju sēdes janvāra mēnesī

 • Finanšu komiteja – 11.janvārī plkst. 10:00
 • Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja11.janvārī plkst. 09:00
 • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja11.janvārī plkst. 09:00

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks 2018.gada 18.janvārī Plkst. 14:00