Informācija

Domes deputātu pieņemšanas laiki

Domes deputātsPieņemšanas laiks
Jānis DIMITRIJEVSPirmdienās plkst. 07:30 - 11:00
Trešdienās plkst. 13:00 - 15:00
Andris BALDUNČIKS8.martā Brīvības ielā 10, no plkst. 10:00 līdz 11:00 un 29.martā Vaļņu ielā 7 no plkst. 10:00 līdz 11:00
Māris MALCENIEKS20.martā no plkst. 09:00 līdz 10:00 Saukas pagasta pārvaldē un 1x mēnesī Saukas bibliotēkā (maksāšanas dienā)
Roberts ORUPS8.martā no plkst. 12:00 līdz 13:00
Vita ELKSNE15.martā no plkst. 12:00 līdz 13:00 Elkšņu pagasta pārvaldē
Svetlana ANDRUŠKEVIČA8.martā no plkst. 12:00 līdz 13:00
Aina PEČAUSKA7.martā no plkst. 10:00 līdz 11:00
Juris LĪCIS8.martā no plkst. 13:00 līdz 14:00
Rimants ŠVEDS31.martā no plkst. 11:00 līdz 12:00 Rites pagasta pārvaldē

Domes komitejas sēdes

KomitejasDatums
Finanšu komiteja8.martā plkst. 10:00
Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja 8.martā plkst. 09:00
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja8.martā plkst. 9:00

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks:

  1.  gada 15.martā Plkst. 09.00