Informācija

Domes deputātu pieņemšanas laiki oktobra mēnesī

  • Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs pieņems pirmdienās no 13:00 – 15:00 un ceturtdienās no 8:00 – 10:00
  • Iveta Līce – domes priekšsēdētāja vietniece pieņems 5.decembrī no 11:00 – 12:00
  • Anatolijs Kvitkovs – pieņems 3.decembrī no 9:00 -10:00 Rites pagasta pārvaldē
  • Juris Līcis – pieņems decembrī no 13:00 – 14:00
  • Svetlana Andruškeviča – pieņems 19.decembrī no 13:00-14:00
  • Māris Lācis – pieņems 19.decembrī no 13:00-14:00
  • Roberts Orups – pieņems 12.decembrī no 11:00-12:00
  • Pēteris Līcis – pieņems 19.decembrī no 13:00-14:00
  • Vita Elksne – pieņems 19.decembrī  no 11:00-12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē

Domes komiteju sēdes decembra mēnesī

Finanšu komiteja – 11.decembrī plkst. 15:00

Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja11.decembrī plkst. 14:00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja11.decembrī plkst. 14:00

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks 2019.gada 19.decembrī plkst. 14:00