Informācija

Domes deputātu pieņemšanas

 • Alfons Žuks – domes priekšsēdētājs pieņems pirmdienās no 13:00 – 15:00 un ceturtdienās no 8:00 – 10:00
 • Laura Zvirbule – domes priekšsēdētāja vietniece pieņems 16.novembrī no 12:00 – 13:00
 • Anatolijs Kvitkovs – pieņems 7.novembrī no 9:00 -10:00 Rites pagasta pārvaldē
 • Juris Līcis – pieņems 16.novembrī no 13:00 – 14:00
 • Svetlana Andruškeviča – pieņems 16.novembrī no 13:00-14:00
 • Iveta Līce – pieņems 2.novembrī no 11:00-12:00
 • Roberts Orups – pieņems 9.novembrī  no 11:00-12:00
 • Pēteris Līcis – pieņems 7.novembrī no 9:00-10:00 Rites pagasta pārvaldē
 • Vita Elksne – pieņems 16.novembrī no 11:00-12:00 Elkšņu pagasta pārvaldē

Domes komiteju sēdes novembra mēnesī

 • Finanšu komiteja – 9.novembrī plkst. 10:00
 • Attīstības, lauksaimniecības un īpašumu apsaimniekošanas komiteja9.novembrī plkst. 09:00
 • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja9.novembrī plkst. 09:00

Nākamā Viesītes novada domes sēde notiks

2017.gada 16.novembrī Plkst. 14:00