Biedrība “Sēļu zīle”

Mājas lapa: www.seluzile.lv

Biedrība “Sēļu zīle”, sākotnēji dibināta kā sieviešu organizācija, savu darbību uzsāka un tika reģistrēta 2003.gadā. Ar tās iniciatīvu tika regulāri organizēti un īstenoti izglītojoši pasākumi vidēji 1x mēnesī – lekcijas, tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni.

2006.gadā biedrība pārveidoja Statūtus, lai varētu darboties plašāk, ne tikai kā sieviešu organizācija. Ir īstenoti vārāki vietēja rakstura projekti , kuru ietvaros ir organizētas aktivitātes vides aizsardzības jomā, kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanas jomā. Biedrība regulāri rīko pasākumus – lekcijas, pieredzes apmaiņas un citus pasākumus, kuri ir pieejami vietējas sabiedrības locekļiem. Biedrības biedri darbojas kā brīvprātīgie, organizējot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kā rezultātā iedzīvotāji iegūst jaunu informāciju, iespēju tikties savstarpēji.  Biedrība, paralēli izglītojošām aktivitātēm, organizē labdarības pasākumus, atbalstot vecos vientuļos cilvēkus.

Laikā no 2005.- 2009.gadam īstenoja vietēja līmeņa ar vides izglītību un kultūrvēsturisko mantojumu saistītus projektus. 2013.gadā biedrība sadarbībā ar pieaugušo izglītības organizācijām no citām valstīm izstrādāja projekta pieteikumu Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammā. Projekts tika atbalstīts, ir piešķirts finansējums tā īstenošanai.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other