Izsole, Ošukalni

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ošukalni’’, ar kadastra numuru 56350110187, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības  2.73  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5520.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole, Jaunbeteļi

Viesītes novada pašvaldība  rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasta, ‘’Jaunbeteļi’’, ar kadastra numuru 56580060171, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.2263  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 1784.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

APKURES / KRĀŠŅU KURINĀTĀJS

SIA ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ (LV55403000541) aicina darbā apkures / krāšnu kurinātāju Viesītes katlu mājā- Smilšu iela 39B, Viesīte.

Pieteikties līdz 2019.gada 9.septembrim pie darba devēja Smilšu ielā 2, Viesītē pa tālruni 25440203 saskaņojot ierašanos vai sūtot CV uz e-pastu: maris.blitsons@viesite.lv

Izsole Mazvirši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Rites pagasts, ‘’Mazvirši’’, ar kadastra numuru 56800040142, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 1.23  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3130.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazbērīši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,74  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 10338.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Ceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Ceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060035, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,7  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 5973.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Mazceļmalieši

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mazceļmalieši’’, ar kadastra numuru 56350060208, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4.9  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 10373.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Skosu Pilskalns

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām( ar kadastra apzīmējumiem  56880040194 un 56880040195)  20,7  ha  kopplatībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 32521.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Izsole Purvmeži

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Purvmeži’’, ar kadastra numuru 56350120079, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām ( kadastra  apzīmējumi 56350120014 un 56350150111) 5,79  ha  kopplatībā; sākotnējā cena  EUR 22465.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa   īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 17 un ar to saistītajām 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, sākotnējā cena  EUR 1857.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).