Izsole, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma  Viesītes novads, Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli:  dzīvokļa  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un ar to saistītajām 285/8087 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, Saukā, ‘’Māja Nr. ‘’Izsoles sākumcena  EUR 900.00. Izsoles solis  EUR 50.00.

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Pie Priedniekiem’’, ar kadastra numuru 56350150123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Pie Priedniekiem’’, ar kadastra numuru 56350150123, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.25  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 4811.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Meža Orstes’’, ar kadastra numuru 56580070099, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 4,0  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 18261.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Petrovkas’’, ar kadastra numuru 56580050024, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Petrovkas’’, ar kadastra numuru 56580050024, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 9.88  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 20295.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Jaungūtmaņi’’, ar kadastra numuru 56350060183, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 2.98  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 7096.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Vārnaviņas’’, ar kadastra numuru 56350060263, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Vārnaviņas’’, ar kadastra numuru 56350060263, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.15  ha  platībā un divām būvēm (kūtīm); sākotnējā cena  EUR 4018.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Laukkārkļi’’, ar kadastra numuru 56580060142, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3.7  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3097.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mežvidiņi’’, ar kadastra numuru 56350150027, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 6,49  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 3310.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Mazbērīši’’, ar kadastra numuru 56880070110, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības 3,74  ha  platībā; sākotnējā cena  EUR 6203.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

iesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Saukas pagasts, ‘’Skosu Pilskalns’’, ar kadastra numuru 56880040194, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 2 (divām)  zemes vienībām( ar kadastra apzīmējumiem  56880040194 un 56880040195)  20,7  ha  kopplatībā; sākotnējā un nosacītā cena  EUR 19513.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).