Apstiprinātas Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

Apstiprinātas Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas
13.Saeimas vēlēšanām  06.oktobrī 2018.g.
VIESĪTES vēlēšanu iecirknis Nr.  494
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 LAILA MALCENIECE priekšsēdētājs
2 SANITA BERĢE sekretārs
3 SANDRA GRIGORJEVA loceklis
4 IEVA FELDMANE loceklis
5 SARMĪTE MATAČINA loceklis
6 EDITA MUCENIECE loceklis
7 ILZE MARTUŽENOKA loceklis
ELKŠŅU vēlēšanu iecirknis Nr. 500
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 INDRA CEPURĪTE priekšsēdētājs
2 SANITA PODŽUS sekretārs
3 JURGITA GRIŠKĒNA loceklis
4 INESE PURENE loceklis
5 INGUNA BISTROVA loceklis
6 SARMĪTE BISTROVA rezervē
7 ARITA BĀRDULE rezervē
RITES vēlēšanu iecirknis Nr. 507
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 IRINA VAVERE priekšsēdētājs
2 AINA KAMPE sekretārs
3 AIRA BĒRZIŅA loceklis
4 AINA GUOĢE loceklis
5 KRISTĪNE VEREČINSKA loceklis
6 LUDMILA ŠVEDA rezervē
7 SOLVITA CEPURĪTE rezervē
SAUKAS vēlēšanu iecirknis Nr.  513
Vēlēšanu iecirkņa komisija:
Nr Vārds Uzvārds
1 SOLVITA GEDUŠA priekšsēdētājs
2 ILGA LAIZĀNE sekretārs
3 EVITA BAUSKA loceklis
4 LITA ŠTEINARTE loceklis
5 ZANE LĀCE loceklis
6 VALDA LĀČPLĒSE rezervē
7 INESE BUTĀNE rezervē

Tiek sasaukta jaunievēlētās domes pirmā sēde

2017.gada 16.jūnijā plkst. 10.00, Brīvības ielā 10, Viesītē,  tiek sasaukta jaunievēlētās domes pirmā sēde.

Darba kārtībā:

  • Domes priekšsēdētāja ievēlēšana,
  • Domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

Ievēlētie deputāti Viesītes novadā

Vairāk lapā: www.cvk.lv

Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki.

Viesītes novada vēlēšanu  iecirkņu darba laiki.

Apstiprinātas Viesītes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

Pašvaldību vēlēšanas 2017. Kandidātu saraksti un programmas.

Par semināru “Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām ”

Pašvaldību deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem. Par semināru “Deputātu kandidātu saraksta sagatavošana un iesniegšana 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām ”

Gatavojoties š.g. 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību š.g. 30. martā pīkst. 14.00 organizē semināru par deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanu un iesniegšanu. Seminārā būs iespēja uzzināt svarīgāko, kas jāievēro, sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kā ari iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.

Viesītes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus darbam Viesītes, Saukas, Elkšņu un Rites iecirkņos.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļai un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijai

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu saraksts 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī

cvkVēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu saraksts 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī

Komisijas sastāvs

Izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī

Viesītes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 12.Saeimas vēlēšanām 2014.gada 4.oktobrī.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos, Viesīte, Rite, Sauka un Elksņi.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other