Noslēgušies renovācijas darbi PII „Zīlīte” un Rites pamatskolā

CaptureViesītes novada pašvaldība ir realizējusi divus liela apjoma infrastruktūras projektus izglītības nozares attīstībai novadā: KPFI-15.2/78 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” par kopējo summu EUR 377 641,20, no kuras KPFI finansējums ir EUR 126 427,18 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 251 214,02 un KPFI-15.2/77 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” par kopējo summu EUR 183 105,87, no kuras KPFI finansējums ir EUR 66 535,32 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 116 570,55.

Turpinās būvniecības darbi PII „Zīlīte” un Rites pamatskolā

CaptureViesītes novada pašvaldībai intensīvi turpinās būvniecības darbi pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” un Rites pamatskolā, lai ar jauno mācību gadu skolēni, skolotāji un vecāki varētu ieiet jaunās renovētās telpās un izglītības iestāžu personāls un vadība novērtēt veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātus.

Uzsākti būvniecības darbi PII „Zīlīte”

index

Projekta KPFI-15.2/78 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” ietvaros, iepirkumu rezultātā, Viesītes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar: SIA „Ošukalns celtniecība” par būvdarbu veikšanu, SIA „RS Property” par būvuzraudzības darbiem un SIA „AEG projektu birojs” par autoruzraudzības veikšanu.

Uzsākti būvniecības darbi Rites pamatskolā

KPFI_SHORT_RGBProjekta KPFI-15.2/77 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” ietvaros, iepirkumu rezultātā, Viesītes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar: SIA „PRO DEV” par būvdarbu veikšanu, SIA „Warss+” par būvuzraudzības darbiem un SIA „Ēkas siltināšana” par autoruzraudzības veikšanu.

Uzsākta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” īstenošana

KPFI_SHORT_RGB

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 15. novembra lēmumu nr. 15.2/78, kas paredz projekta KPFI-15.2/78 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” iesnieguma apstiprināšanu, Viesītes novada pašvaldība noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” par projekta īstenošanu. Saskaņā ar šo līgumu, projekta īstenošana tiek uzsākta ar 2013. gada 27. decembri.

Uzsākta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” īstenošana

KPFI_SHORT_RGB

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013. gada 15. novembra lēmumu nr. 15.2/77, kas paredz projekta KPFI-15.2/77 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” iesnieguma apstiprināšanu, Viesītes novada pašvaldība noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” par projekta īstenošanu. Saskaņā ar šo līgumu, projekta īstenošana tiek uzsākta ar 2013. gada 27. decembri.

Apstiprināti divi infrastruktūras projekti izglītības iestādēm

Viesītes novada pašvaldība šī gada 20. novembrī saņēma oficiālas vēstules ar pievienotiem LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumiem Nr. 15.2/77 un Nr. 15.2/78, kas paredz projektu – Nr. KPFI-15.2/77 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā” un Nr. KPFI-15.2/78 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, Pavasara ielā 6a, Viesītē, Viesītes novadā” iesniegumu apstiprināšanu.