Attīstības programmas izstrāde

Lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu
Lēmums Nr.19

Lēmums par izstrādes uzsākšanu
Lēmums Nr.12

Lēmums par izmaiņām izstrādes darba grupu sastāvā
Lēmums Nr.25

Viesītes novada attīstības programma 2014-2020 gadam
Pašreizējas situācijas analīze
Viesītes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam

Sabiedrības līdzdalība
Pārskats par Viesītes novada AP izstrādes gaitu
Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Viesītes novadā
Lēmums Nr.1

Investīciju plāns 2014. – 2020. gadam
Investīciju plāns 2014. – 2020. gadam aktualizēts 2016
Lēmums Nr.17
Lēmums Nr.1
Investīciju plāns 2014. – 2020. gadam