Informācija

Kārtība, kādā Viesītes novada dome piešķir atbalstu no pašvaldības budžeta biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un fizisko personu projektu konkursiem: Kartiba_biedribu_atbalstam_  Veidlapa-un-atskaite_2017