Viesītes novads februāra mēnesī iesniedzis deviņus projektus

Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu komanda februāra mēnesī ir iesniegusi 9 projektus 3 dažādās projektu programmās. Biedrības „Lauku partnerība “Sēlija” izsludināto atklāto otrās kārtas konkursā 19.2 pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 13.oktobra noteikumiem  Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku

Viesītes novada pašvaldība īsteno divus LEADER programmas projektus

Pašvaldībā kopš 2016.gada nogales tiek īstenoti divi ELFLA līdzfinansēti Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekti „Viesītes Radošās Rezidences izveidošana” Nr. 16-05-AL24-A019.2205-000003 un „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” Nr. 16-05-AL24-A019.2102-00000.

Apstiprināti divi Zivju fondā iesniegtie projekti

Zivju fonda padome ir apstiprinājusi divus Viesītes novada pašvaldības projektus: Nr. 2.41 „Zivju resursu pavairošana un atražošana Viesītes novada Viesītes ezerā” un Nr. 2.1 „Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Viesītes novada ūdenstilpēs”, kopā piešķirot līdzfinansējumu 2 589,14 EUR apmērā.

Apstiprināts jauniešu projekts „Soļo vesels!”

2013. gada 1. oktobrī jauniešu neformālā grupa „Solis” sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu un Viesītes vidusskolu iesniedza projektu „Soļo vesels!” Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā”. Saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014. gada 22. janvāra lēmumu nr. 2-1/82, projekta iesniegums ir apstiprināts.