Galda teniss, novuss, galda spēles bijušajā arodskolas kopmītņu telpā

Viesītes novadā reģistrēts pirmais jaundzimušais 2018.gadā

Šodien 10.janvārī Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts pirmais 2018.gadā Viesītes novadā dzimušais Latvijas simtgades bērniņš- Mārtiņš Gabriels! Apsveicam jaundzimušo un viņa vecākus!

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016) grafiks 2018.gada janvāra mēnesim

Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”

Viesītes novada pašvaldība uzsāk dalību projektā “PuMPuRS”,kas sniedz 5.-12. klašu skolēniem iespēju pieteikties šādam atbalstam: § Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, logopēds, ergoterapeits); § Kompensācija par:

Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.