Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 18.janvārī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10, un izsludina šādu darba kārtību: Informatīvie jautājumi- novada domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Atrasts telefons

Viesītē uz A. Brodeles ielas atrasts telefons. Zvanīt: 26881420

Iespēja ikvienam pievienoties jaunsargiem uz barikāžu atceres pasākumiem

13.janvāris, sestdiena Izbraukšana plkst.11:20 no Viesītes vidusskolas

Par atbalsta personas pakalpojuma saņemšanu

Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Svarcelšanas un trenažieru zāles darba laiki