Copes lietas

17.02.2018 Viesītes novada pašvaldības policija veica kārtējo reidu Piksteres ezerā ar mērķi veikt makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli.

Izveidota spēle “Izzini Viesītes novadu”

2017. gadā pašvaldības izsludinātajā NVO projektu konkursā, biedrība “Sēļu zīle” startēja ar projektu “izglītojošas spēles par Viesītes novadu izveide un pieejamības nodrošināšana”. Projekta rezultātā Viesītes pilsētas deviņdesmitgadē, sadarbībā ar Viesītes muzeju “Sēlija”, interneta vidē ir tapusi spēle “Izzini Viesītes novadu” ar 23 jautājumiem. Spēle pieejama gan pašvaldības, gan biedrības mājaslapās: http://seluzile.lv/?page_id=639

Pašvaldības speciālisti informē par projektu ieviešanu Viesītes vidusskolā

13. februārī Viesītes novada pašvaldības speciālisti, Jaunatnes lietu speciāliste Austra Saturiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva un projektu administratore Laura Zvirbule, viesojās vidusskolā, lai informētu skolas vadību un pedagogus par aktuālajiem projektiem.

Ar mazajiem lasītājiem Viesītē tikās rakstniece Evija Gulbe

9. februārī Viesītes kultūras pils Kino un konferenču zālē uz tikšanos ar mazajiem lasītājiem bija ieradusies bērnu rakstniece Evija Gulbe.

Ēnotākā profesija Viesītes novadā- pašvaldības policists

14.02.2018. Viesītes novada pašvaldības policiju visā dienas garumā, veicot dienesta pienākumus pavadīja četras ēnas.