Skolotāju dienas svinības

5. oktobra pēcpusdienā Viesītes Kultūras pilī pulcējās Viesītes novada pedagogi, lai atzīmētu ikgadējo Skolotāju dienu un godinātu apaļo darba gadu jubilārus. Pēc svinīgā sarīkojuma skolotāji bija aicināti baudīt Aijas Vītoliņas un Mārča Auziņa koncertu.

Lieliska iespēja jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem papildināt savas zināšanas par nodokļiem un digitālo mārketingu.

Mācības notiks 01.11.2018-02.11.2018. Jēkabpilī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (JAK) dienesta viesnīcas  sēžu zālē,  Jēkabpils Agrobiznesa koledžas teritorijā, Pasta ielā 1  

Kārtējā novada domes sēde 2018.gada 18.oktobrī plkst.14.00

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc kārtējo novada domes sēdi 2018.gada 18.oktobrī plkst.14.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību: Informatīvie jautājumi: domes priekšsēdētājs A.Žuks, pašvaldības izpilddirektore S.Lūse

Informācija par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Viesītes novada pašvaldība atgādina, ka pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 10, Viesītē darbojas Valsts un pašvaldības Vienotais klientu apkalpošanas centrs  (KAC).

Seminārs lauksaimniekiem Lonē

18.oktobrī plkst. 10.00 Lones tautas namā notiks seminārs lauksaimniekiem par gaidāmo ES un Valsts atbalstu, kā arī pārbaudēs biežāk atklātajām kļūdām. Piedalīsies LAD, LLKC un ALTUMs.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other