Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem.

Uzsākta pieteikšanās peldēšanas nodarbībām

Projekta  Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”  ietvaros 2017. gada 4.oktobrī, 18.oktobrī, 8.novembrī, 22.novembrī un 6.decembrī  tiks organizētas peldēšanas nodarbības – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai.

Uzsāk cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem – izlietotām baterijām

Lai sekmētu sabiedrības iesaisti videi kaitīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, “Zaļā josta” uzsāk izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”. Konkursā aicinātas iesaistīties mācību iestādes, ar kuru audzēkņu starpniecību ikdienas atkritumu šķirošanas kultūru un cīņu ar videi kaitīgiem atkritumiem plānots izvērst visas valsts mērogā.

Atsāk darboties Lones Hip-Hop pulciņš

Svētdien, 24.septembrī uz pirmo nodarbību Lones namā pulcējās Hip-Hop pulciņa dalībnieki. Aicinām ikvienu, kurš vēlas spēkus,enerģiju atdot,vai gūt no dejas katru svētdienu pulksten 12.00 uz nodarbībām.

Viesītes novada jaunieši piedalās starptautiskās apmācībās

No 3. līdz 11. septembrim Lietuvā, Daugirdikšes mācību centrā norisinājās starptautisks Erasmus+ Programmas projekts „Mobile youth work”. Tas bija apmācību kurss par mobilo darbu ar jaunatni-  darbu ar jauniešiem vietās, kur nav jauniešu centra vai jauniešu lietu speciālista. Programmas laikā tika apgūtas zināšanas par to kā piesaistīt jauniešu interesi, izprast viņu vajadzības un to kā