Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskā apspriešana

Projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” ietvaros sagatavots apskats “Viesītes ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” un “Viesītes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 9.novembrī plkst. 11:00, Viesītes novada pašvaldībā – Brīvības iela 10, Viesītē. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Viesītes ezeru.  

Ar dokumentiem var iepazīties šeit:

http://www.enviro.lv/index.php/2018/10/23/sabiedriska-apspriede-viesites-ezera-apsaimniekosanas-plana-izstrade-ietvaros/

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, tel. 27865802

Apsaimniekošanas plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts”  pārstāvis, tel. 29262684

Viesītes ezerā ielaiž līdaku mazuļus

2018. gada oktobrī Viesītes ezerā tika ielaisti 5584 līdaku mazuļi. Šī aktivitāte notika pateicoties projektam Nr.1.39 „Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”, kuru finansē Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība.   Zivju mazuļi tika iegādāti no zivju audzētavas SIA “Oskars”.  Pamatojoties MK noteikumiem Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E.Gasperovičs un Valsts vecākais veterinārais inspektors Gunārs Rubins.

Lekcijas par veselīga uztura lietošanu ikdienā

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks lekcijas “Veselīga uztura lietošana ikdienā”:
  • 10.10.2018 plkst. 13:30 – 15:00 Elkšņu pagasta pārvaldē;
  • 10.10.2018 plkst. 15:30 – 17:00 Saukas pagasta pārvaldē, Lonē;
  • 17.10.2018 plkst. 15:00 – 16:30 Rites pagasta pārvaldē;
  • 24.10.2018 plkst. 17:00 – 18:30 Viesītes Kultūras pilī.

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem:

  • Viesītē: 02.10; 09;10 16.10; 23.10; 30.10.2018.

Tikšanās Viesītes kultūras pils vestibilā plkst.17:30 – 18:30, nodarbības notiks kultūras nama telpās.

  • Ritē: 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.2018.

Tikšanās “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagastā plkst. 17:30 – 18:30.

Bezmaksas peldēšanās nodarbības PIEAUGUŠAJIEM!

2018.gada oktobrī pieaugušajiem iespējams apmeklēt peldbaseinu Jēkabpilī SIA “Citrus SPA” .

Peldēšanas nodarbības plānotas: 03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.2018.

Ilgums 1 stunda. Izbraukšanas no Viesītes kultūras pils plkst. 17:00. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29774759 (Sandra).

Peldēšanas nodarbības  – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros.

! Pasākama laikā var tikt fotografēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālos tīklos.

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi

2018.gada 12. oktobrī plkst. 13.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks informatīva sanāksme par dabas liegumaSupes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.

Viesītes vidusskolā pabeigta starptautiskā Erasmus+ programmas atbalstīta projekta ieviešana

Kopš 2016.gada septembra skolā tika ieviests projekts “The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7. Projekta ietvaros, sadarbojoties partneru skolām no Somijas, Turcijas, Dānijas, Beļģijas un Latvijas, ir izstrādātas inovatīvas mācību metodes, izveidota apmācību programma pedagoģiskam personālam, organizētas apmācības skolotājiem Somijā un Latvijā, organizētas četras starptautiskas sanāksmes. Projektā  tika izvirzīti divi  mērķi – attīstīt skolotāju apmācību, fokusējoties uz straujajām pārmaiņām sabiedrībā un dažādību klasē, un otrs – veicināt skolēnu integrāciju ar inovatīvu metodoloģiju un daudzveidīgiem rīkiem (metodēm), lai padarītu mācību procesu pievilcīgāku skolēniem. Projekta rezultāti pieejami projekta mājaslapā www.dragontune.be/erasmus un Viesītes vidusskolas mājaslapā www.viesite.edu.lv/.

Projekta koordinatore Gunta Dimitrijeva

VPDK “iDeja” dejotāji uzstājas Lietuvā

Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs “iDeja” kopā ar 3 pārstāvjiem no bērnu kolektīva “Danceri” piedalījās pasākumā “Burbuļu diena” Rokišķos. Pasākums notika š.g. 16. septembrī vienlaicīgi ar Rokišķu pilsētas svētkiem. Pirms uzstāšanās VPDK “iDeja” pārstāve J.Stumbiņa lietuviešu valodā sveica klātesošos pilsētas svētkos, kā arī iepazīstināja ar sevis pārstāvēto kolektīvu. Deju kolektīvs savā programmā izpildīja 5 dejas, no kurām 1 tika izpildīta kopā ar bērniem. Pasākumam noslēdzoties, dejotājiem bija patīkami dzirdēt labos vārdus par uzstāšanos no  skatītājiem. Viesītes novada pašvaldības projektu īstenošanas komanda saka lielu paldies visiem dejotājiem un līdzbraucējiem, kas piedalījās projekta rīkotajā pasākumā un pārstāvēja Viesītes novadu.

Turpinās starptautiska projekta tūrisma pakalpojumu uzlabošanai īstenošana

Kopš 2017 gada 5.maija Viesītes novada pašvaldība īsteno  INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI – 199. Tā nosaukumsCeļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” atspoguļo projekta būtību, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus.

Viesītē rūpējas par vides izglītību

 Latvijā lielai daļai iedzīvotāju doties ogot vai sēņot mežā vai purvā ir daļa no dzīvesveida. Dabas baudītāji pozitīvi novērtē iespējas apvienot pastaigu ar krājumu sagatavošanu ziemai, turklāt svaigais gaiss un klusums, iespēja vērot putnus un dzīvniekus padara mūsu dzīvi sabalansētāku. Dabas objekti, sakopšanas talkas, dabas koncertzāles, izzinoši pasākumi, teritoriju, tai skaitā aizsargājamo izmantošanas nosacījumi un vēl daudzi citi pasākumi ir vērsti uz dabas vērtību saglabāšanu. Arvien vairāk mūsu sabiedrībā izskan viedoklis par to, ka mūsu pienākums un rūpe ir aiz sevis atstāt tīru vidi. Diemžēl joprojām ceļu un mežu malās nereti redzam izmestus atkritumu maisus, nesakoptas degradētas teritorijas, sastopamies ar neatļautu atkritumu dedzināšanu. Nav noslēpums, ka viss sākas no ģimenes. Ja ikviens neuzskatīs par savu pienākumu rūpēties par sev tuvāko un tālāko apkārtni, visi varēsim dzīvot tīrā vidē. Vēl ir daudz darāmā gan valsts gan arī vietējā līmenī.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other