Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības LEADER programmas projekts

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta  „Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.3-4 līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots ELFLA līdzfinansēta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 1.09.2017. – 31.08. 2018. 

Iesniegts projekts “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”

13. jūlija domes sēdē tika nolemts apstiprināt SIA “Viesītes komunālā pārvalde” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu atlases kārtas projektu iesniegumu atlasē ar projektu “Viesītes katlu mājas efektivitātes paaugstināšana”. Jūlija mēnesī SIA “Viesītes komunālā pārvalde” projektu iesniedza Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Uzsākti darbi pašvaldības grants ceļa pārbūves projekta ieviešanai

Jūlija mēnesī ir uzsākti būvniecības darbi pašvaldības projektam “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. Ceļa pārbūves darbus veic SIA “Ošukalns” Līgums paredz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru mēnešu laikā.

Pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana

Jūnija nogalē ir pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana un sasniegti plānotie rezultāti. 20. jūnijā ir sagatavoti un Krustpils novada būvvaldē ir iesniegti dokumenti par būves gatavību ekspluatācijai.  Projekta mērķis bija atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam.

Realizēts projekts “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par LEADER projekta iesniegumu apstiprināšanu “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”. Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu “Norobežojošo barjeru piegāde”, 7. jūnijā tika noslēgts līgums ar uzņēmumu AS “AJ Produkti” par barjeru piegādi.  Norobežojošās barjeras jau tika pielietotas pirmajā pasākumā, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē.

Sākta pašvaldības grants ceļa pārbūves projekta ieviešana

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Viesītes novada pašvaldības projektu “Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūve”, Nr. 17-05-A00702-000019. 15. jūnijā noslēgts līgums ar SIA “Ošukalns” par pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi – Ķēķāni – Zīlāni pārbūves darbu veikšanu.  Līgums paredz, ka objekts ekspluatācijā jānodod četru mēnešu laikā.

Viesītes novada pašvaldībai apstiprināti trīs LEADER projekti

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par divu LEADER projektu iesniegumu apstiprināšanu: “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”, “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai” un “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”.

Viesītē turpinās tenisa nodarbības

Viesītē turpinās tenisa nodarbības, projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros. Nākamās nodarbības 12. jūnijā plkst. 10:00-13:00 un 14. jūnijā plkst. 13:00-16:00.  Iedzīvotājiem iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva)

Projekta ietvaros iespēja apmeklēt tenisa nodarbības

Šī gada 07., 19.un 26. jūnijā un 10., 17. jūlijā no plkts. 10:00 līdz plkst. 13:00 Sēlijas Sporta skolas sporta zālē (bijušās arodvidusskolas sporta zālē), projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h.

Viesītes novada pašvaldībai izstrādās enerģētikas rīcības plānu

Zemgales plānošanas reģions īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programmas 2014 – 2020 projektu „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” Projekta ieviešanas laiks 01.03.2016. – 28.02.2018., kopējais budžets: 2 692 342,75 EUR. Projekta vadītājs ir Raitis Madžulis. Kā viens no projekta rezultātiem ir enerģētikas rīcības plānu izstrāde 16 Zemgales pašvaldībās.