Lekcijas par veselīga uztura lietošanu ikdienā

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks lekcijas “Veselīga uztura lietošana ikdienā”:
  • 10.10.2018 plkst. 13:30 – 15:00 Elkšņu pagasta pārvaldē;
  • 10.10.2018 plkst. 15:30 – 17:00 Saukas pagasta pārvaldē, Lonē;
  • 17.10.2018 plkst. 15:00 – 16:30 Rites pagasta pārvaldē;
  • 24.10.2018 plkst. 17:00 – 18:30 Viesītes Kultūras pilī.

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem:

  • Viesītē: 02.10; 09;10 16.10; 23.10; 30.10.2018.

Tikšanās Viesītes kultūras pils vestibilā plkst.17:30 – 18:30, nodarbības notiks kultūras nama telpās.

  • Ritē: 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.2018.

Tikšanās “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagastā plkst. 17:30 – 18:30.

Bezmaksas peldēšanās nodarbības PIEAUGUŠAJIEM!

2018.gada oktobrī pieaugušajiem iespējams apmeklēt peldbaseinu Jēkabpilī SIA “Citrus SPA” .

Peldēšanas nodarbības plānotas: 03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.2018.

Ilgums 1 stunda. Izbraukšanas no Viesītes kultūras pils plkst. 17:00. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29774759 (Sandra).

Peldēšanas nodarbības  – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros.

! Pasākama laikā var tikt fotografēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālos tīklos.

Notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Supes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi

2018.gada 12. oktobrī plkst. 13.00 Viesītes novada domē (Brīvības iela 10, Viesītē) notiks informatīva sanāksme par dabas liegumaSupes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.

Viesītes vidusskolā pabeigta starptautiskā Erasmus+ programmas atbalstīta projekta ieviešana

Kopš 2016.gada septembra skolā tika ieviests projekts “The continuous development of teaching staff in a multicultural environment” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7. Projekta ietvaros, sadarbojoties partneru skolām no Somijas, Turcijas, Dānijas, Beļģijas un Latvijas, ir izstrādātas inovatīvas mācību metodes, izveidota apmācību programma pedagoģiskam personālam, organizētas apmācības skolotājiem Somijā un Latvijā, organizētas četras starptautiskas sanāksmes. Projektā  tika izvirzīti divi  mērķi – attīstīt skolotāju apmācību, fokusējoties uz straujajām pārmaiņām sabiedrībā un dažādību klasē, un otrs – veicināt skolēnu integrāciju ar inovatīvu metodoloģiju un daudzveidīgiem rīkiem (metodēm), lai padarītu mācību procesu pievilcīgāku skolēniem. Projekta rezultāti pieejami projekta mājaslapā www.dragontune.be/erasmus un Viesītes vidusskolas mājaslapā www.viesite.edu.lv/.

Projekta koordinatore Gunta Dimitrijeva

VPDK “iDeja” dejotāji uzstājas Lietuvā

Viesītes kultūras pils vidējās paaudzes deju kolektīvs “iDeja” kopā ar 3 pārstāvjiem no bērnu kolektīva “Danceri” piedalījās pasākumā “Burbuļu diena” Rokišķos. Pasākums notika š.g. 16. septembrī vienlaicīgi ar Rokišķu pilsētas svētkiem. Pirms uzstāšanās VPDK “iDeja” pārstāve J.Stumbiņa lietuviešu valodā sveica klātesošos pilsētas svētkos, kā arī iepazīstināja ar sevis pārstāvēto kolektīvu. Deju kolektīvs savā programmā izpildīja 5 dejas, no kurām 1 tika izpildīta kopā ar bērniem. Pasākumam noslēdzoties, dejotājiem bija patīkami dzirdēt labos vārdus par uzstāšanos no  skatītājiem. Viesītes novada pašvaldības projektu īstenošanas komanda saka lielu paldies visiem dejotājiem un līdzbraucējiem, kas piedalījās projekta rīkotajā pasākumā un pārstāvēja Viesītes novadu.

Turpinās starptautiska projekta tūrisma pakalpojumu uzlabošanai īstenošana

Kopš 2017 gada 5.maija Viesītes novada pašvaldība īsteno  INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Travel Smart – visit Lithuania and Latvia” Nr. LLI – 199. Tā nosaukumsCeļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju” atspoguļo projekta būtību, jo tas ir vērsts uz moderno tehnoloģiju pielietošanu, vidi, tās saudzēšanu, bet tajā pašā laikā projekta pamatdoma ir, izmantojot vietējos resursus, veicināt tūrismu, padarot Viesīti un pārējo partneru teritorijās esošos objektus pievilcīgākus un pieejamākus.

Viesītē rūpējas par vides izglītību

 Latvijā lielai daļai iedzīvotāju doties ogot vai sēņot mežā vai purvā ir daļa no dzīvesveida. Dabas baudītāji pozitīvi novērtē iespējas apvienot pastaigu ar krājumu sagatavošanu ziemai, turklāt svaigais gaiss un klusums, iespēja vērot putnus un dzīvniekus padara mūsu dzīvi sabalansētāku. Dabas objekti, sakopšanas talkas, dabas koncertzāles, izzinoši pasākumi, teritoriju, tai skaitā aizsargājamo izmantošanas nosacījumi un vēl daudzi citi pasākumi ir vērsti uz dabas vērtību saglabāšanu. Arvien vairāk mūsu sabiedrībā izskan viedoklis par to, ka mūsu pienākums un rūpe ir aiz sevis atstāt tīru vidi. Diemžēl joprojām ceļu un mežu malās nereti redzam izmestus atkritumu maisus, nesakoptas degradētas teritorijas, sastopamies ar neatļautu atkritumu dedzināšanu. Nav noslēpums, ka viss sākas no ģimenes. Ja ikviens neuzskatīs par savu pienākumu rūpēties par sev tuvāko un tālāko apkārtni, visi varēsim dzīvot tīrā vidē. Vēl ir daudz darāmā gan valsts gan arī vietējā līmenī.

Projekta ietvaros iespējams apmeklēt bezmaksas nūjošanas nodarbības

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt nūjošanas nodarbības, kas notiks septembrī:

  • Viesītē – 04.09.; 11.09.; 18.09.; 25.09.2018, pulcēšanās Viesītes stadionā plkst. 17:00
  • Lonē – 06.09.; 13.09.; 20.09.; 27.09.2018 – , pulcēšanās pie pagasta pārvaldes plkst. 17:30

Pieteikšanās zvanot no 09:00 – 18:00 pa tālruni 29774759 (Sandra).

Piedzīvojumu un atpūtas nometne, iespēja gūt prieku jauniešiem ar īpašām vajadzībām

No 20. līdz 25. augustam nometnē “Lediņi” norisinās atpūtas un piedzīvojumu nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmdien Jelgavā ieradās 32 jaunieši (no 18 līdz 25 gadiem) no Latvijas un Lietuvas un 8 viņus pavadošās personas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other