Uzsākta pieteikšanās peldēšanas nodarbībām

Projekta  Nr.9.2.4.2/16/I/016 „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”  ietvaros 2017. gada 4.oktobrī, 18.oktobrī, 8.novembrī, 22.novembrī un 6.decembrī  tiks organizētas peldēšanas nodarbības – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai.

Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Viesītē īstenots Meža dienu projekts


Viesītes novada pašvaldība, viens no partneriem Meža attīstības fonda atbalstītajā Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”. “Meža dienu 2016.- 2018.gadā” ietvaros ir notikušas aktivitātes, lai popularizētu aktīvu un veselīgu atpūtu Viesītē esošajā  Riekstu mežā, kuru pamazām veidojam par pievilcīgu vietu.

Projekta „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI” noslēguma pasākums

Viesītes novadā īstenots projekts “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”

Viesītes novada pašvaldība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēta projekta “Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā” Nr. 17/AL24/2/A019.22.03-3 īstenošanu uzsāka 2017.gada jūnijā pēc tam, kad tika saņemts Lauku Atbalsta dienesta lēmums par LEADER programmas projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pamatojoties uz organizēto iepirkuma nolikumu “Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Viesītes novada Elkšņu, Rites, Lones ciemos un Viesītes pilsētā”, 2017.gada 13. jūnijā tika noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “Videoprojekts Baltija” par videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu Viesītes novada  Elkšņu, Rites, Saukas ciemos un Viesītes pilsētā.  

Iespēja pieteikties vingrošanas nodarbībām

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros vecākiem iespēja pieteikt 3.-5.klases bērnus vingrošanas nodarbībām Viesītes vidusskolā.

Noslēdzies Viesītes vidusskolas realizētais Erasmus+ projekts “Words Unite Us”

Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas laikā iepazīstina ar projekta rezultātiem

Jauniešiem no Viesītes un Čeladžas tikšanās laikā bija iespēja uzzināt par Viesītes vidusskolas Erasmus+ projektu “WORDS UNITE US” un tā rezultātiem.

Projekta ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības

Projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros iespēja apmeklēt nūjošanas nodarbības.  Šī gada 22. augustā plkst. 17:00 Viesītē (pulcēšanās pie Kultūras pils, smilšu ielā2) un plkst. 19:00 Lonē (pulcēšanās pie pagasta pārvaldes) notiks pirmās  nūjošanas nodarbības. 

Tenisa nodarbības augustā

Viesītē turpinās tenisa nodarbības, projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/016, “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros. Pēdējās trīs nodarbības notiks 5., 7. un 11. augustā. Iedzīvotājiem iespēja apmeklēt bezmaksas tenisa nodarbības. Vienas nodarbības ilgums -1h. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29383204 (Sandra Nikolajeva).