Veselības nedēļa Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā

Februāra pirmajā nedēļā no 4. – 8. februārim Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrā notika 4 dienu veselības aktivitāšu cikls “Veselības virpulī”. Veselības aktivitāšu nedēļā aktīvi darbojās 15 bērni, kuri izzināja, pētīja, jautāja, diskutēja, veidoja, klausījās, līdzdarbojās, vingroja un mācījās. Katra diena bija darbīga un interesanta, kā arī izglītojoša un pamācoša.

Zemgalē apgūst pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā

2019. gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” (LLI – 317) ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.

Projektam “Radošās rezidences Viesītē” uzsākti būvdarbi

2019. gada 4. februārī  uzsākti būvdarbi projektam “Radošās rezidences Viesītē”. Pamatojoties uz veikto iepirkumu,   noslēgts  līgums ar SIA “Defass-D” par radošo rezidenču izbūvi un  ar  SIA “Buvkon” par būvuzraudzību. 

Veselības projekta februāra mēneša aktivitātes

ESF projekta”Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/016 semināru/mācību/citu pasākumu) laika grafiks 2019.gada februāra mēnesim.

Projektu vadītāja L.Maisaka

Starptautiska projekta ietvaros uzlabota infrastruktūra un veicināta iedzīvotāju saturiska brīvā laika pavadīšana

Viesītes novada pašvaldība 2018.gadā uzsāka Eiropas Savienības INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 atbalstīta projekta “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes pašvaldības” Nr. LLI-295 īstenošanu. Projekta mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociālekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. Projekts risina sociālās iekļaušanas un iedzīvotāju skaita samazināšanās problēmas saistībā ar emigrāciju un nabadzību. Abās apdzīvotās vietās – Viesītē un Rokišķos cilvēku dzīves stils nav pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvēkiem tikties, pavadīt laiku aktīvi.  Aktīvam dzīvesveidam ir izveidotas un uzlabotas divas vietas Viesītē un divas Rokišķos. Viesītē pilsētas centrā ir izveidots jauns bērnu rotaļu laukums, savukārt multifunkcionālais sporta laukums aprīkots ar žogu. Pagājušā gada laikā paralēli būvniecības darbiem ir veiktas iegādes un organizēti pasākumi. 2018.gada augusta mēnesī ir organizēti divi pasākumi Viesītē, bet 16.septembrī mūsējie piedalījās ģimenes dienu pasākumā Rokišķos. Visos pasākumos piedalījās pārstāvji no Lietuvas un Latvijas. Projekta atklāšanas pasākums notika 4.augustā, savukārt, ģimeņu sporta dienā ”Veselības noslēpumu atklāšana” 11.augustā  sporta laukumā pulcējās dažādu vecumu dalībnieki, tai skaitā ģimenes ar bērniem, lai kopīgi sportotu.

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu sabiedriskā apspriešana

Projekta “Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde” ietvaros sagatavots apskats “Viesītes ezera esošā vides stāvokļa raksturojums, ekspluatācijas kārtība, attīstība un aizsardzība” un “Viesītes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.

Sagatavoto dokumentu sabiedriskā apspriešana notiks 2018.gada 9.novembrī plkst. 11:00, Viesītes novada pašvaldībā – Brīvības iela 10, Viesītē. Tiek aicināts ikviens iedzīvotājs, bet īpaši tiek aicināti tie, kuru darbība vai īpašums saistīts ar Viesītes ezeru.  

Ar dokumentiem var iepazīties šeit:

http://www.enviro.lv/index.php/2018/10/23/sabiedriska-apspriede-viesites-ezera-apsaimniekosanas-plana-izstrade-ietvaros/

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, tel. 27865802

Apsaimniekošanas plāna izstrādātāja SIA “Enviroprojekts”  pārstāvis, tel. 29262684

Viesītes ezerā ielaiž līdaku mazuļus

2018. gada oktobrī Viesītes ezerā tika ielaisti 5584 līdaku mazuļi. Šī aktivitāte notika pateicoties projektam Nr.1.39 „Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerā”, kuru finansē Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība.   Zivju mazuļi tika iegādāti no zivju audzētavas SIA “Oskars”.  Pamatojoties MK noteikumiem Nr. 150 “Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notiek komisijas klātbūtnē, kuras sastāvā bija arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes pārstāvis E.Gasperovičs un Valsts vecākais veterinārais inspektors Gunārs Rubins.

Lekcijas par veselīga uztura lietošanu ikdienā

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks lekcijas “Veselīga uztura lietošana ikdienā”:
  • 10.10.2018 plkst. 13:30 – 15:00 Elkšņu pagasta pārvaldē;
  • 10.10.2018 plkst. 15:30 – 17:00 Saukas pagasta pārvaldē, Lonē;
  • 17.10.2018 plkst. 15:00 – 16:30 Rites pagasta pārvaldē;
  • 24.10.2018 plkst. 17:00 – 18:30 Viesītes Kultūras pilī.

Bezmaksas vingrošanas nodarbības

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros notiks Vingrošanas nodarbības pieaugušajiem:

  • Viesītē: 02.10; 09;10 16.10; 23.10; 30.10.2018.

Tikšanās Viesītes kultūras pils vestibilā plkst.17:30 – 18:30, nodarbības notiks kultūras nama telpās.

  • Ritē: 04.10.; 11.10.; 18.10.; 25.10.2018.

Tikšanās “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagastā plkst. 17:30 – 18:30.

Bezmaksas peldēšanās nodarbības PIEAUGUŠAJIEM!

2018.gada oktobrī pieaugušajiem iespējams apmeklēt peldbaseinu Jēkabpilī SIA “Citrus SPA” .

Peldēšanas nodarbības plānotas: 03.10.; 10.10.; 17.10.; 24.10.; 31.10.2018.

Ilgums 1 stunda. Izbraukšanas no Viesītes kultūras pils plkst. 17:00. Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29774759 (Sandra).

Peldēšanas nodarbības  – sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai un garīgās veselības uzlabošanai tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros.

! Pasākama laikā var tikt fotografēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālos tīklos.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other