Meliorācijas sistēmas atjaunošana Viesītes pilsētā un Viesītes pagastā

Pabeigts “Mīlestības takas” rekonstrukcijas pirmais posms

Jau iepriekš ziņots, ka ar 2014. gada 19. jūniju Viesītes novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu Nr. 14-05-LL13-L413201-000007 „Mīlestības takas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1. kārta”, kuru realizēja līdz šī gada 30. aprīlim. Projektu finansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.”

Mīlestības saliņā top „ Mīlestības takas” pirmais posms

Ar 2014. gada 19. jūniju Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu Nr. 14-05-LL13-L413201-000007 „Mīlestības takas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1. kārta”, kuru paredzēts realizēt līdz šī gada 30. aprīlim un kuru finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.”

Mīlestības saliņā top „ Mīlestības taka”

Ar 2014. gada 19. jūniju Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot projektu Nr. 14-05-LL13-L413201-000007 „Mīlestības takas rekonstrukcija Viesītes pilsētā 1. kārta”, kuru paredzēts realizēt līdz šī gada 30. aprīlim un kuru finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.”

Paula Stradiņa skolā realizēts vēl viens projekts

Paula Stradiņa skolā realizēts ELFLA projektu konkursam Lauku atbalsta dienestā iesniegtais projekts „Amatniecības ekspozīcijas izveidošana Viesītes muzejā „Sēlija””. Šī gada 7. novembrī notika projekta rezultātu – 2 renovētu telpu -kamīnzāles un tekstildarbu klases atklāšana. Uz to īpaši tika aicināti Viesītes novada aktīvākie amatnieki, pašvaldības domes deputāti, speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji un Viesītes kora pārstāvji.