Viesītes Amatniecības centrs

Viesītes muzeja „Sēlija” teritorijā atrodas Viesītes Amatniecības centrs. Šajā centrā ada latviešu tautiskās zeķes un cimdus, tamborē, auž un izšuj krustdūrienā. Savos darbos iestrādā senču ornamentus un zīmes. Strādā ar dabīgiem materiāliem – vilnu, linu, kokvilnu. Galdniecībā nodarbojas ar kokapstrādi (blakus ēkā). Gatavos darbiņus ir iespējams iegādāties.

Projekta LLV-393 ”E-utilities” rezultāti darbībā

Viesītes novada pašvaldība ir relizējusi projektu Nr. LLV-393 ”E-utilities”, kura ietvaros tika uzstādīti 36 attālināti nolasāmie ūdensskaitītāji 22 -dzīvojamās mājas ūdensvada ievados un 14 -pašvaldības iestažu ēku ūdensvada ievados.

Sperts solis komunālo pakalpojumu uzlabošanai

No 2014. gada 1. marta līdz 2015. gada 28. februārim Viesītes novada pašvaldība ar vēl 15 partneriem no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, īsteno Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas no 2007.-2013. gadam projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.

Viesītē apmāca vietējos un kaimiņu novadu speciālistus

Šī gada 9. septembrī, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLV-393„ Information and Communication Technologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal  Utilities” ietvaros, Viesītē notika seminārs komunālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem. Visas dienas garumā tika apskatīti teorētiski jautājumi , izdiskutētas praktiskās veiksmes un analizētas problēmas, akcentu liekot uz komunālo dienestu darba organizēšanu, ar mērķi

Apmācības komunālo dienestu darbiniekiem un pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem

Šī gada 9. septembrī Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLV393-„ Information and Communication Technologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal  Utilities” ietvaros tiek rīkotas apmācības komunālo dienestu darbiniekiem un pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem. Dienas kārtība:Apmacibas Viesite