Viesītes novada pašvaldībai izstrādās enerģētikas rīcības plānu

Zemgales plānošanas reģions īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās ETS programmas 2014 – 2020 projektu „Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” Projekta ieviešanas laiks 01.03.2016. – 28.02.2018., kopējais budžets: 2 692 342,75 EUR. Projekta vadītājs ir Raitis Madžulis. Kā viens no projekta rezultātiem ir enerģētikas rīcības plānu izstrāde 16 Zemgales pašvaldībās.

Viesītes Amatniecības centrs

Viesītes muzeja „Sēlija” teritorijā atrodas Viesītes Amatniecības centrs. Šajā centrā ada latviešu tautiskās zeķes un cimdus, tamborē, auž un izšuj krustdūrienā. Savos darbos iestrādā senču ornamentus un zīmes. Strādā ar dabīgiem materiāliem – vilnu, linu, kokvilnu. Galdniecībā nodarbojas ar kokapstrādi (blakus ēkā). Gatavos darbiņus ir iespējams iegādāties.

Projekta LLV-393 ”E-utilities” rezultāti darbībā

Viesītes novada pašvaldība ir relizējusi projektu Nr. LLV-393 ”E-utilities”, kura ietvaros tika uzstādīti 36 attālināti nolasāmie ūdensskaitītāji 22 -dzīvojamās mājas ūdensvada ievados un 14 -pašvaldības iestažu ēku ūdensvada ievados.

Sperts solis komunālo pakalpojumu uzlabošanai

No 2014. gada 1. marta līdz 2015. gada 28. februārim Viesītes novada pašvaldība ar vēl 15 partneriem no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, īsteno Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas no 2007.-2013. gadam projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.

Viesītē apmāca vietējos un kaimiņu novadu speciālistus

Šī gada 9. septembrī, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLV-393„ Information and Communication Technologies Solutions for Improvement of Quality in Municipal  Utilities” ietvaros, Viesītē notika seminārs komunālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem. Visas dienas garumā tika apskatīti teorētiski jautājumi , izdiskutētas praktiskās veiksmes un analizētas problēmas, akcentu liekot uz komunālo dienestu darba organizēšanu, ar mērķi