Turpina īstenot projektu „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē

  Projekts „Siltumenerģijas pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Viesītē” Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/005,  līgums Nr. L-PCS-12-0043.

Turpinās projekts ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”

Informācija par projektu ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē”,      līgums Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 2014.gada janvārī laika apstākļu dēļ (gaisa temperatūra zem -10 grādi Celsija, grunts sasalums vairāk ne kā 75 cm) uzsāktie būvdarbi īslaicīgi pārtraukti. Laikā no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada februārim paveikts gana daudz:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē

Ar šī gada 20. jūliju Viesītē tika sākta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viesītē” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VARAM/003 īstenošana, kura atbalsta summa ir 73,25 % nepārsniedzot 812 441,00 LVL no attiecināmajām izmaksām un finansējuma saņēmēja līdzfinansējums 26,74% nepārsniedzot 296 644,59 LVL no attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir 1 669 190,25 LVL, no kurām attiecināmās

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Viesītes novada Viesītes pagasta izgāztuves «Spures » Nr.56628/5302/PPV rekultivācija

Informējam, ka šī gada 18. jūlijā ir noslēgusies Viesītes novada lielākās izgāztuves „Spures” rekultivācija. Rekultivēta izgāztuve 2,62 ha platībā,  kopā sakopta un  apzaļumota 3,9 ha liela platība, tādejādi panākta izgāztuves iekļaušanās ainavā un novērsti vides piesāņojuma riski.

Top jauni dabas tūrisma infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Iecienītās atpūtas vietas skaistākajos dabas nostūros bieži tiek negatīvi ietekmētas lielā apmeklētāju skaita dēļ. Atkritumi, nomīdīta zemsedze, izbraukāti ezeru un upju krasti ir šodienas realitāte. Lai mazinātu un novērstu negatīvo apmeklētāju ietekmi uz aizsargājamiem dabas objektiem, Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” realizāciju.