VIESĪTES PAŠVALDĪBĀ NORISINĀS EIROPAS SAVIENĪBAS SOCIĀLAIS PROJEKTS

Viesītes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2028. Tika ir izveidota darba grupa, kurā darbojas arī projekta Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ” projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/037 „ Speciālistu piesaiste Viesītes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.” jaunie speciālisti – vides inženiere Māra Reča un būvinženieris

VIESĪTES PAŠVALDĪBĀ NORISINĀS EIROPAS SAVIENĪBAS SOCIĀLAIS PROJEKTS

Nu jau ir pagājis vairāk kā gads, kopš Viesītes novada pašvaldībā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ” projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/037 „ Speciālistu piesaiste Viesītes novada pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanai.” Tā ietvaros novada pašvaldībā strādā piesaistītie speciālisti, būvinženieris A.Malcenieks un vides inženiere M.Reča.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

  ESF projekta „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  (Vien Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) noslēguma seminārs 2012. gada 6. jūnijā 2012. gada 6. jūnijā Krustpils novada konferenču zālē pulcējās 86 pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību pārstāvji un  uzaicinātie viesi, lai izvērtētu 2,5 gados paveikto. Seminārs sakrīt ar mācību gada noslēgumu, tāpēc, izvērtējot paveikto, seminārā runājām

Noslēdzies ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Noslēdzies ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 2012. gada 26. aprīlī izglītības iestādes iesniedza materiālus par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 6. posmu. Šis bija projekta pēdējais –  noslēdzošais posms. Pēdējā posmā kopā 3. aktivitātē bija atbalstīti 41 pedagogs, par ko jau informēju janvārī, uzsākot

VIESĪTES PAŠVALDĪBĀ NORISINĀS EIROPAS SAVIENĪBAS SOCIĀLAIS PROJEKTS

Viesītes novada pašvaldības teritorijā, kā iepriekš jau ziņots paredzēts veikt izgāztuvju rekultivāciju, tiks rekultivētas trīs sadzīves atkritumu izgāztuves, lielākā no tām „Spures” atrodas Viesītes pagastā, „Skosas” Saukas pagastā un „Salāte” Rites pagastā.