Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam apstiprināšanu
Lēmums Nr.2
Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2028. gadam
Skatīt stratēģiju

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other