Ainavu dārgumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai!

Mūsu kopdarba rezultātā 2018.gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Viesītes novadam tiks izstrādāts enerģētikas rīcības plāns

Tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, 5. aprīlī ZPR prezentēja ieceri līdz 2018. gadam izstrādāt jaunus enerģētikas rīcības plānus 16 reģiona pašvaldībās, tostarp Viesītes novada pašvaldībai. Darba grupas sanāksmē Viesītes novada pašvaldību pārstāvēja DA, CA un ugunsdrošības speciālists Zigmunds Avens.

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības speciālistiem

Uzņēmēju tikšanās ar Viesītes novada pašvaldības  speciālistiem 2017. gada 30.martā Viesītes novada domē notika Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistu organizēta tikšanās ar novada uzņēmējiem par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, sadarbības formām un pašvaldības atbalsta iespējām.

Būs pieejams atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Jēkabpils nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Apakštēma: Svarīgākais tiešmaksājumos un Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.

Norises laiks: 21.martā pulksten 11 00

Norises vieta: Viesītes kultūras pils, Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Seminārs par pieteikumu sagatavošanu “Latvijas valsts mežu atbalstītajai Zemgales kultūras programmai 2017”

Zemgales plānošanas reģiona administrācija 2017. gada martā uzsākusi jaunu kultūras projektu pieteikumu pieņemšanu Latvijas Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Valsts mežu atbalstītajā Zemgales Kultūras programmā 2017. Programmas mērķi – sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 4.aprīlim plkst.17.00, sīkāka informācija par nosacījumiem un konkursa nolikums atrodams interneta vietnēs zemgale.lv un kkf.lv.

Pašvaldības vēlas turpināt sadarboties brīvprātīgi

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas – tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

Lauku partnerība Sēlija Kopsapulce un seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam”

PROGRAMMA

 Norises laiks: 2017.gada 07.februāris Norises vieta: Biržu TN, Salas novads

 Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija.

Pl. 11 00 – 11  30  Kopsapulce – atskaite par padarīto darbu 2016.gadā, 2 valdes locekļu nomaiņas apstiprināšana.

Pl. 11 30 – 11  40 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2017. Gada konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Informācija par būvniecības procesa norisēm Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes darbības zonā 2015. un 2016. gadā

img_20170106_0003