Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma kārtībā

Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma kārtībā

Publicēšanas datumsIepirkuma identifikācijas numursLīguma priekšmetsPiedāvājuma iesniegšanas termiņšFailiUzvarētājs, piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
02.11.2017VNP 2017/21Būvuzraudzība esošās skolas ēkas pārbūvei ar funkcijas maiņu Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām13.11.2017. plkst. 16:30Nolikums Pielikums Jautājumi un atbildesIK „Būvzinis – J”, reģ. Nr. 45402001181, EUR 22500,00 Lēmums Līgums
22.09.2017VNP 2017/20 ELFLAAktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Elkšņu ciemā05.10.2017. plkst. 08:30Nolikums Apjoms Pielikums
21.09.2017VNP 2017/19Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām 2018. gadā19.10.2017. plkst. 08:30NolikumsPārtraukts Ziņojums
07.09.2017VNP 2017/18Sporta zāles fasādes vienkāršota atjaunošana18.09.2017. plkst. 16:30Nolikums Apliecinājuma karte Tāme LēmumsSIA „NEJSS”, reģ. Nr. 55403038821, EUR 32954,42 lēmums pieņemts 21.09.2017. Līgums Grozījumi
04.09.2017VNP 2017/17 ELFLAAktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Elkšņu ciemā21.09.2017. plkst. 08:30Nolikums Paskaidrojuma_raksts Tāme LēmumsPārtraukts
05.07.2017VNP 2017/16Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrāde17.07.2017. plkst. 16:30Nolikums Pielikums Lēmums LīgumsSIA „Reģionālie projekti”, reģ. Nr. 40003404474, EUR 18740,00 lēmums pieņemts 02.08.2017.
30.06.2017VNP 2017/15Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai13.07.2017. plkst.08:30Nolikums Jautājumi un atbildes Lēmums LīgumsSIA „Inter Rao Latvia”, reģ. Nr. 40103268639, EUR 19836,32 Lēmums pieņemts 13.07.2017.
30.06.2017VNP 2017/14Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrāde13.07.2017. plkst.08:15Nolikums PielikumsPārtraukts
01.06.2017VNP 2017/13 ELFLAViesītes radošās rezidences telpu izbūve13.06.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikums Lēmums LēmumsPārtraukts
30.05.2017VNP 2017/12 ERAFMīlestības takas pārbūve – II kārta12.06.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikums Lēmums LīgumsSIA „Legāts”, reģ. Nr. 40003814669 EUR 50271,35 Lēmums pieņemts 14.07.2017.
30.05.2017VNP 2017/11Sporta zāles logu piegāde un montāža Viesītes vidusskolā12.06.2017. plkst.16:45Nolikums Pielikums Lēmums LīgumsSIA „Logu maiņa”, reģ. Nr. 40103686820 7447,34
22.05.2017.VNP 2017/10Ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības izglītības iestādēs 01.06.2017. plkst.16:45Nolikums ZiņojumsIK „Arrival”, reģ. Nr. 45402012876, EUR 181523,67 lēmums pieņemts 06.06.2017.
10.05.2017VNP 2017/09Pasažieru transporta pakalpojumi ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros. 22.05.2017. plkst.16:30Nolikums Lēmums LīgumsSIA „Viesītes transports”, reģ. Nr. 55403015481, EUR 10999,91 Lēmums pieņemts 12.06.2017.
10.05.2017VNP 2017/08Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām01.06.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikumi Būvatļauja Jautājumi un atbildesPārtraukts iepirkuma priekšmeta 1. daļa 2. daļas rezultātu SIA „LC būve”, reģ. Nr. 40003038782, EUR 1 227 250,04 Lēmums pieņemts 26.10.2017 Ziņojums
19.04.2017VNP 2017/07 ELFLABūvuzraudzība pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki – Priede -Ikšķiles pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”02.05.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikumi LēmumsSIA „BaltLine Globe”, reģ. Nr. 40003780856 EUR 11400,00 Lēmums pieņemts 09.05.2017 Līgums
22.03.2017VNP 2017/06 ELFLABūvuzraudzība pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki – Priede -Ikšķiles pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”03.04.2017. plkst.16:45Nolikums Pielikumi LēmumsPārtraukts
28.02.2017VNP2017/05 ELFLAMīlestības takas pārbūve – III kārta (Nr. 16-05-AL24-A019.2202-000001 „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai”)13.03.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikumi Lēmums LīgumsSIA „Legāts”, reģ. Nr. 40003814669, par piedāvāto līgumcenu EUR 22128,02 bez pievienotās vērtības nodokļa .
24.02.2017VNP 2017/04 ELFLAPašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede- Ikšķiles pārbūve (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”)03.04.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikumi ZiņojumsSIA „Mikor”, reģ. Nr. 45403001297, EUR 442448,96 Lēmums pieņemts 27.04.2017.
01.02.2017.VNP2017/03ELFLAVideonovērošanas sistēmas uzstādīšana Viesītes novada Elkšņu, Rites, Lones ciemos un Viesītes pilsētā13.02.2017. plkst.16:30Nolikums Pielikums Jautājumi un atbildes Lēmums LīgumsSIA „Videoprojekts Baltija”, reģ. Nr. 40103322206, EUR 8850,00 Lēmums pieņemts 16.02.2017.
05.01.2017.VNP 2017/01Degvielas iegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām06.02.2017. plkst.16:30Nolikums1. iepirkuma priekšmeta daļai SIA „Astarte-Nafta”, reģ. Nr. 40003276964, EUR 94185,00 2. iepirkuma priekšmeta daļai - iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta Lēmums pieņemts 20.02.2017.
04.01.2017.VNP 2017/02 ELFLABūvuzraudzība pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni –Zīlāni pārbūvei16.01.2017. plkst.16:45Nolikums Pielikumi LēmumsLēmums par pārtraukšanu
IzsludinātsID Nr.Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšStadija
2016.12.27VNP2016/34Autoskolas pakalpojumi Viesītes vidusskolas skolēniem09.01.2017. plkst.16:30Noslēdzies
2016.12.12VNP2016/33 ELFLAPašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni –Zīlāni pārbūve16.01.2017. plkst.16:30Noslēdzies
2016.11.15VNP 2016/32Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešana 2017. gadā28.11.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.11.15VNP2016/31_ELFLAMīlestības takas pārbūve – III kārta05.12.2016. plkst.16:30Pārtraukts
2016.10.27VNP2016/30Celtniecības materiālu un santehnikas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām 07.11. 2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.10.12VNP 2016/29Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2017.gadā24.10.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.10.06VNP 2016/28Zemes kadastrālā uzmērīšana, zemes ierīcības pakalpojumu veikšana un topogrāfiskā uzmērīšana Viesītes novada pašvaldības vajadzībām17.10.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.10.04VNP 2016/27Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešana 2017. gadā17.10.2016. plkst.16:30Pārtraukts
2016.09.29VNP 2016/26Ceļu remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros Viesītes novada pašvaldībā10.10.2016. plkst.16:15Noslēdzies
2016.09.26VNP 2016/25Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros Viesītes novada pašvaldībā10.10.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.09.23VNP 2016/24Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām 2017. gadā24.10.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.07.14VNP 2016/23Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai25.07.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.07.07VNP 2016/22Elektroenerģijas piegāde Viesītes novada pašvaldībai18.07.2016. plkst.16:30Pārtraukts
2016.07.06VNP2016/21Maināmo paklāju noma18.07.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.06.30VNP2016/20PVC logu un durvju piegāde un montāža11.07.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.06.28VNP2016/19Pārtikas preču piegāde Rites pamatskolai11.07.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.06.20VNP2016/18Viesītes vidusskolas telpu remonts04.07.2016. plkst.16:40Noslēdzies
2016.05.11VNP 2016/17Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Viesītes novada pašvaldības iestādēm23.05.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.05.10VNP2016/16Rotaļu iekārtu piegāde pašvaldības PII „Zīlīte”23.05.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.05.05VNP2016/15 ELFLAViesītes pilsētas un Viesītes pagasta meliorācijas sistēmu atjaunošanas būvdarbi18.05.2016. plkst.13:30Noslēdzies
2016.04.26VNP 2016/14Dzeramā ūdens piegāde Viesītes novada pašvaldības iestādēm16.05.2016. plkst.16:40Noslēdzies
2016.04.14VNP2016/13Autopacēlāja pakalpojumi 25.04.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.03.10VNP2016/12Lietota automobiļa piegāde Viesītes vidusskolai21.03.2016. plkst.16:30Pārtraukts
2016.03.01VNP2016/11Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde14.03.2016. plkst.16:45Noslēdzies
2016.02.29VNP2016/10Būvuzraudzība
Pavasara un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņas un ietves būvdarbiem
14.03.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.02.29VNP2016/09Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņas un ietves būvdarbi14.03.2016. plkst.16:00Noslēdzies
2016.02.22VNP2016/07Kanalizācijas tīklu izbūve
Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām
07.03.2016. plkst.15:40Noslēdzies
2016.02.22VNP2016/08Būvuzraudzība kanalizācijas tīklu izbūvei
Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām
07.03.2016. plkst.16:00Noslēdzies
2016.02.22VNP2016/06Autopacēlāja pakalpojumi 07.03.2016. plkst.16:15Pārtraukts
2016.02.05VNP2016/04Interneta pakalpojumu nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības iestādēm07.03.2016. plkst. 16:30Noslēdzies
2016.02.02VNP2016/05_ELFLABūvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni –Zīlāni pārbūvei15.02.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.01.27VNP2016/03_ELFLABūvprojekta izstrāde pašvaldības ceļa V19 Jaunkančuki- Priede- Ikšķiles pārbūvei08.02.2016. plkst.16:00Noslēdzies
2016.01.19VNP2016/02Būvuzraudzības objektam „Viesītes jauno kapu kapličas jaunbūve”01.02.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2016.01.13VNP2016/01 ELFLABūvprojekta izstrāde Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta meliorācijas sistēmu atjaunošanai 25.01.2016. plkst.16:00Noslēdzies
IzsludinātsID Nr.Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšStadija
2015.12.28VNP2015/32 ELFLABūvprojekta izstrāde Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta meliorācijas sistēmu atjaunošanai 11.01.2016. plkst.16:00Pārtraukts
2015.12.09VNP2015/31Viesītes Jauno kapu kapličas jaunbūve08.02.2016. plkst.16:30Noslēdzies
2015.12.01VNP2015/30Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2016.gadā14.12.2015. plkst.16:00Noslēdzies
2015.11.24VNP2015/27Interneta pakalpojumu nodrošināšana Viesītes novada pašvaldības iestādēm28.12.2015. plkst. 16:30Noslēdzies
2015.11.19VNP2015/28Remonta pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības autotransportam 30.11.2015. plkst.16:00Noslēdzies
2015.11.19VNP2015/29Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2016.gadā30.11.2015. plkst.16:15Pārtraukts
2015.11.10VNP2015/26Celtniecības materiālu piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām23.11.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.11.05VNP2015/25Elektroinstalācijas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām23.11.2015. plkst.16:00Noslēdzies
2015.10.26VNP2015/24Biroja tehnikas piegāde Viesītes novada pašvaldības iestādēm09.11.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.10.13VNP2015/23Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības autotransportam26.10.2015. plkst.16:00Noslēdzies
2015.09.29VNP 2015/22Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešana 2016. gadā12.10.2015. plkst.16:00Noslēdzies
2015.09.24VNP2015/21Tehniskās apsardzes pakalpojumi12.10.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.09.22VNP/2015/20Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām
2016. gadā
26.10.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.08.31VNP2015/19Būvuzraudzības objektam „Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūve” 14.09.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.08.11VNP2015/18Viesnīcas, konferenču un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projektam „Youth exchanges for beginners”24.08.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.08.07VNP2015/17Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūve07.09.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.07.31VNP2015/16Video ekrāna piegāde un uzstādīšana Viesītes pilsētā17.08.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.07.28VNP2015/15Būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu izbūvei Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām 10.08.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.06.10VNP2015/14Būvprojekta izstrāde Pavasara ielas un Sporta ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma maiņai un ietves izbūvei 25.06.2015. plkst.16:30Noslēdzies
2015.06.02VNP2015/13Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izveidei15.06.2015. plkst.17:00Noslēdzies
2015.06.01VNP2015/11Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra izveidei15.06.2015. plkst.17:00Pārtraukts
2015.06.01VNP2015/12Būvprojekta izstrāde kanalizācijas tīklu izbūvei Viesītes pilsētas Bērzu un Dzelzceļnieku ielas dzīvojamām mājām15.06.2015. plkst.17:30Pārtraukts
2015.05.18VNP2015/10Pārtikas preču piegāde Rites pamatskolai01.06.2015. plkst.17:30Noslēdzies
2015.05.12VNP2015/09Būvprojekta izstrāde kompleksiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Viesītes vidusskolas ēkā25.05.2015. plkst.17:00Noslēdzies
2015.04.08VNP2015/08Zemes kadastrālā uzmērīšana
Viesītes novada pašvaldības vajadzībām
20.04.2015. plkst.17:00Noslēdzies
2015.03.27VNP2015/07Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde Viesītes novada pašvaldības iestādēm13.04.2015. plkst.17:30Noslēdzies
2015.03.25VNP2015/06Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošana Viesītes kultūras pils ēkā13.04.2015. plkst.17:00Noslēdzies
2015.03.11VNP2015/05Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošana Viesītes kultūras pils ēkā23.03.2015. plkst.17:00Pārtraukts
2015.02.26VNP2015/04Tehniskā projekta izstrāde kompleksiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Viesītes vidusskolas ēkā09.03.2015. plkst.17:00Pārtraukts
2015.02.09VNP2015/03Būvuzraudzības objektam „Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūves 1. kārta” 23.02.2015. plkst.17:00Pārtraukts
2015.01.21VNP2015/02Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts10.02.2015. plkst.10:30Noslēdzies
2015.01.15VNP2015/01Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa jaunbūves 1. kārta 05.03.2015. plkst. 16:30Pārtraukts
IzsludinātsID Nr.Iepirkuma priekšmetsIesniegšanas termiņšStadija
2014.12.22VNP 2014/36Degvielas iegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām10.02.2015. plkst.10:00Noslēdzies
2014.12.02VNP2014/35Teleobjektīva piegāde Viesītes kultūras pils vajadzībām16.12.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.11.22VNP2014/34Santehnikas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām09.12. 2014. plkst.10:30Noslēdzies
2014.11.19VNP2014/32Celtniecības materiālu piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām02.12.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.11.19VNP2014/33Tranzīta Meža ielas ikdienas uzturēšana Viesītē 2015.gadā02.12.2014. plkst.10:30Noslēdzies
2014.11.14VNP2014/31Elektroinstalācijas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām27.11.2014. plkst.11:00Noslēdzies
2014.11.10VNP2014/30PVC logu un durvju piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros Viesītes novada pašvaldības vajadzībām27.11.2014. plkst.10:30Noslēdzies
2014.11.05VNP 2014/27Degvielas iegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām09.12.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.11.05VNP2014/29Santehnikas preču piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām20.11. 2014. plkst.10:30Pārtraukts
2014.11.03VNP2014/28Portatīvo datoru piegāde Viesītes vidusskolai20.11.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.10.27VNP/2014/26Malkas piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām
2015. gadā
27.11.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.10.16VNP2014/25Viesītes novada informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” iespiešana 2015. gadā28.10.2014. plkst.10:30Noslēdzies
2014.10.16VNP2014/24PVC logu un durvju piegāde vispārīgās vienošanās ietvaros Viesītes novada pašvaldības vajadzībām28.10.2014. plkst.10:00Pārtraukts
2014.10.08VNP 2014/23Zemes kadastrālā uzmērīšana
Viesītes novada pašvaldības vajadzībām
21.10.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.10.01VNP2014/22Datoru un projektoru piegāde Viesītes novada pašvaldības iestādēm14.10.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.09.22VNP 2014/21Dzesētāvu piegāde Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai 07.10.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.09.03VNP2014/20Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros Viesītes novada pašvaldībā23.09.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.07.10VNP2014/19Raiņa un Brīvības ielas ietves atsevišķu posmu rekonstrukcija Viesītē 22.07.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.06.26VNP2014/18ERAFŪdens skaitītāju rādījumu attālinātās nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana08.07.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.06.18VNP2014/17ELFLAMēbeļu piegāde muzejam „Sēlija” Peldu ielā 2, Viesītē01.07.2014. plkst.10:30Noslēdzies
2014.06.12VNP2014/16Ēdināšanas pakalpojumi Viesītes novada
pašvaldības izglītības iestādēs
01.07.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.05.27VNP2014/15ELFLAMēbeļu piegāde muzejam „Sēlija” Peldu ielā 2, Viesītē10.06.2014. plkst.10:30Pārtraukts
2014.05.26VNP2014/14Pārtikas preču piegāde Rites pamatskolai10.06.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.05.20VNP2014/13Remontmateriālu piegāde Viesītes novada pašvaldības vajadzībām03.06.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.05.08VNP2014/12Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības autotransportam20.05.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.04.14VNP2014/11Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Viesītes novada pašvaldības autotransportam 29.04.2014. plkst.10:00Pārtraukts
2014.04.09VNP2014/10ELFLAAmatniecības telpu renovācija muzejā „Sēlija” Peldu ielā 2, Viesītē24.04.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.03.10VNP 2014/09ELFLAAmatniecības telpu renovācija muzejā „Sēlija” Peldu ielā 2, Viesītē25.03.2014. plkst.10:00Pārtraukts
2014.02.24VNP2014/08KPFIBūvuzraudzība objektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte””11.03.2014. plkst. 10:00Noslēdzies
2014.01.30VNP2014/06KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai PII “Zīlīte"06.03.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.01.29VNP2014/07KPFIBūvuzraudzība objektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”11.02.2014. plkst.10:00Noslēdzies
2014.01.15VNP2014/05Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība28.01.2014. plkst.11:30Noslēdzies
2014.01.15VNP2014/04KPFIBūvuzraudzība objektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte””28.01.2014. plkst.10:30Pārtraukts
2014.01.15VNP2014/03Projektora piegāde Viesītes Kultūras pils vajadzībām28.01.2014. plkst.11:00Noslēdzies
2014.01.09VNP2014/02KPFIBūvuzraudzība objektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rites pamatskolā”21.01.2014. plkst.11:30Pārtraukts
2014.01.09VNP2014/01Viesītes vidusskolas un Viesītes Sporta skolas sporta kompleksa tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība21.01.2014. plkst.10:00Pārtraukts
[table "37" not found /]