Sēļu klubs

Biedrība Sēļu klubs dibināta 2014. gadā, sagaidot Sēlijas VII kongresu, apvienojoties vietējā sabiedrībā aktīviem un labi pazīstamiem cilvēkiem no dažādām vietām Sēlijā: Aknīste, Nereta, Pilskalnes pagasts, Mazzalve, Ilūkste, Dviete, Jaunjelgava, Leimaņi Jēkabpils novadā, Viesītes novada pagasti, kā arī dzīvojošiem Vallē, Rīgā, Ķekavas novadā u.c.

Sanācām kopā, patriotisma ideju iedvesmoti. Sēlijas septiņu novadu novadpētnieki un kultūras darbinieki ( skolotāji, pašvaldību, muzeju darbinieki, tūrisma speciālisti utt.), devāmies pieredzes apmaiņas braucienos visos septiņos Sēlijas novadu apvienības novados. Aknīstē vienojāmies par biedrības Sēļu klubs dibināšanu, lai sabiedrībā ar atbildību un vēlmi darboties  runātu par savu piederību sēļiem un mūsu Sēlijai.

Sēļu kluba darbības mērķi orientēti uz sēliskās identitātes popularizēšanu un vairošanu sabiedrībā.

Piedalījāmies VII Sēlijas kongresa sagatavošanā un norisē, kopīgā darba rezultātus parādījām izstādē. Ņēmām dalību glezniecības plenēra “Sēlijas vasara -2015” organizēšanā. Tradicionāli rīkojam Pilskalnu sasaukšanās pasākumus savos novados, aicinām visus pievienoties. Organizējam braucienus, konkursus, veidojam izstādes.

Iegūts Viesītes pašvaldības atbalsts projektam “Sēlijas mācība novados”  un “Sēlijas akadēmija- 1. gads” (proj. vadītāja I. Svilāne). VKKF piešķīra finansējumu projektam “7.Sēlijas kongresa materiālu izdevuma sagatavošana” (proj. vadītāja Z. Zībiņa).

Informācija par mūsu biedrību Sēļu kluba mājas lapā www.seluklubs.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other