Īstenošana

Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs Zivju fonds01.05.2017. – 30.09.2017.Ieviests
Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā2017/AL24/2/A019.22.01/3Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2017. - 30.11.2017.Ieviests
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve17-05-A00702-000019Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.06.2017. – 31.07.2018.Ieviešanā
Viesītes Radošās Rezidences izveidošana 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2016. - 29.09.2017. Pārtraukts
Travel Smart – visit Lithuania and Latvia LLI - 199INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam01.05.2017. līdz 30.04.2019.Ieviešanā