Īstenošana

Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemāNr. 17-050-AL24-A019.2203-000004Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR 1.09.2017. -31.08. 2018.Ieviešanā
Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanaiNr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no kurām 2128.50 EUR ir Eiropas, Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 236.50 EUR 01.08.2017. – 11.12.2017. Ieviešanā
Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadāNr. 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2017.- 30.04.2018.Ieviests
Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs Zivju fonds01.05.2017. – 30.09.2017.Ieviests
Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā2017/AL24/2/A019.22.01/3Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2017. - 30.11.2017.Ieviests
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve17-05-A00702-000019Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.06.2017. – 31.07.2018.Ieviešanā
Viesītes Radošās Rezidences izveidošana 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2016. - 29.09.2017. Pārtraukts
Travel Smart – visit Lithuania and Latvia LLI - 199INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam01.05.2017. līdz 30.04.2019.Ieviešanā