Īstenošana

Nr.p.k.Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Nr.p.k.Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
28Pašvaldības ceļa S6 Bajāri - Grabažāni posma pārbūveNr. 19-05-A00702-000031Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.10.2019.-31.12.2020.Ieviešanā
27Pašvaldības ceļa E17 Dzeņi - Elkšņi posma pārbūveNr. 19-05-A00702-000035Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.11.2019.-15.01.2021.Ieviešanā
26Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādeNr. 1-08/388/2018Latvijas vides aizsardzības fonds01.03.2019.-31.03.2020. Ieviešanā
25V-R communitiesNr. LLI- 295 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 04.2018-09.2019Ieviešanā
24SocQualityNr. LLI- 317 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 01.03.2018.-29.02.2020Ieviešanā
23Open landscape Nr. LLI-306INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 03.04.2018.-02.04.2020Ieviešanā
22Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādeNr. 1-08/123/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds04.06.2018-30.04.2019Ieviešanā
21Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNr.8.3.2.2/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds01.01.2017.-31.2.2020.Ieviešanā
20Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām. Divās kārtās.Nr. VNP 2017/08Viesītes novada dome11.12.2017.-28.02.2019.Ieviešanā
19Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanaiNr.8.3.4.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds03.2017.-31.12.2022.Ieviešanā
18Kvalitatīva jaunatnes darba kompetencesNr. 2017-3-LV02-KA105-001915Viesītes novada dome11.02.2018.-10.02.2019.Ieviešanā
17Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveideNr. 8.4.1.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 01.01.2017.-31.12.2022.Ieviešanā
16Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadāNr.9.2.4.2/16/I/016Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. 2017.-31.12.2019.Ieviešanā
15Travel Smart – visit Lithuania and Latvia Nr. LLI - 199INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam01.05.2017.-30.04.2019.Ieviešanā
14’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemāNr.2018/AL24/4/A019.22.04/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2018.–31.10.2019. Ieviests
13Radošās rezidences ViesītēNr.2018/AL24/4/A019.22.05/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2018.-30.10.2019.Ieviests
12Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana LATVIJAS VALSTS MEŽU atbalstītā ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMMA 201801.05.2017.-30.11.2018Ieviests
11Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS 01.03.2017.-30.11.2018Ieviests
10Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerāNr.1.39Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība01.05.2018.-31.10.2018.Ieviests
9Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides veicināšanaNr.16-05-AL24-A019.2202-000001Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)-20.07.2017.Ieviests
8Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūveNr.17-05-A00702-000092Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)-31.12.2018Ieviests
7Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemāNr. 17-050-AL24-A019.2203-000004Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR 1.09.2017.-31.08. 2018.Ieviests
6Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanaiNr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no kurām 2128.50 EUR ir Eiropas, Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 236.50 EUR 01.08.2017.–11.12.2017. Ieviests
5Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadāNr. 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2017.- 30.04.2018.Ieviests
4Viesītes Radošās Rezidences izveidošana 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2016.-29.09.2017. Pārtraukts
3Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs Zivju fonds01.05.2017.–30.09.2017.Ieviests
2Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā2017/AL24/2/A019.22.01/3Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2017.-30.11.2017.Ieviests
1Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve17-05-A00702-000019Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.06.2017.–31.07.2018.Ieviests