Īstenošana

Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Projekta nosaukumsProjekta numursFinansējuma avotsProjekta termiņšProjekta stadija
Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādeNr. 1-08/388/2018Latvijas vides aizsardzības fonds01.03.2019. - 31.03.2020. Ieviešanā
Viesītes šaursliežu dzelzceļa depo kā unikāla Zemgales industriālā kultūras mantojuma popularizēšana un pieejamības uzlabošana LATVIJAS VALSTS MEŽU atbalstītā ZEMGALES KULTŪRAS PROGRAMMMA 201801.05.2017. līdz 30.11.2018Ieviešanā
’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemāNr.2018/AL24/4/A019.22.04/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2018. – 31.10.2019. Ieviešanā
Radošās rezidences ViesītēNr.2018/AL24/4/A019.22.05/1 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)2018. gada 1. septembris – 2019. gada 30. oktobris Ieviešanā
‘’Sustainable, sociable and active Viesite and Rokiškis comunities’’, /V-R communities/Nr. 295 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 04.2018. līdz 09.2019Ieviešanā
‘’Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region’’, /SocQuality/ Nr. 317 INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 01.03.2018. līdz 29.02.2020Ieviešanā
‘’Conservation of biodiversity in open wetland habitats of the LV-LT cross-border region applying urgent and long-term management measures”, /Open landscape Nr. 306INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam 03.04.2018. līdz 02.04.2020Ieviešanā
Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde1-08/123/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds04.06.2018 - 30.04.2019Ieviešanā
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNr.8.3.2.2/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds2017.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembrisIeviešanā
Esošās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām. Divās kārtās.Nr. VNP 2017/08Viesītes novada dome2017.gada 11.decembris līdz 2019.gada 28.februārimIeviešanā
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanaiNr.8.3.4.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fondsNo 2017. gada marta līdz 2022. gada beigāmIeviešanā
Kvalitatīva jaunatnes darba kompetencesNr. 2017-3-LV02-KA105-001915Viesītes novada domeNo 2018.gada 11.februāra līdz 2019.gada 10.februārimIeviešanā
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveideNr.8.4.1.0/16/I/001Eiropas Savienības Eiropas Sociālais fonds 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembrisIeviešanā
Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadāNr.9.2.4.2/16/I/016Projekta kopējās izmaksas ir 47 515,00 EUR no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 7127,25 EUR. 3 gadi. Projektu plānots īstenot līdz 12.2019.Ieviešanā
Travel Smart – visit Lithuania and Latvia LLI - 199INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam01.05.2017. līdz 30.04.2019.Ieviešanā
Tematiskās ekspozīcijas “Vēstures klase” projekta realizācija VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS 01.03.2017. līdz 30.11.2018Ieviests
Līdaku mazuļu ielaišana Viesītes novada Viesītes ezerāNr.1.39Lauku atbalsta dienesta Zivju fonds un Viesītes novada pašvaldība2018. gada 1. maijs - 2018. gada 31. oktobrimIeviests
Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides veicināšanaNr.16-05-AL24-A019.2202-000001Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)Projekta īstenošana līdz 2017. gada 20.jūlijam.Ieviests
Viesītes novada ceļa V19 Jaunkančuki-Priede-Ikšķiles pārbūveNr.17-05-A00702-000092Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)Projekta īstenošanu paredzēts veikt līdz 2018. gada 31. decembrimIeviests
Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemāNr. 17-050-AL24-A019.2203-000004Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR 1.09.2017. -31.08. 2018.Ieviests
Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanaiNr. 2017/AL24/2/A019.22.01/3Projekta attiecināmās izmaksas ir 2365.00 EUR, no kurām 2128.50 EUR ir Eiropas, Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums. Pašvaldības līdzfinansējums 236.50 EUR 01.08.2017. – 11.12.2017. Ieviests
Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadāNr. 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2017.- 30.04.2018.Ieviests
Inventāra papildināšana zivju resursu aizsardzībai Viesītes novada ūdenstilpēs Zivju fonds01.05.2017. – 30.09.2017.Ieviests
Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai publiskos pasākumos Viesītes novadā2017/AL24/2/A019.22.01/3Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.09.2017. - 30.11.2017.Ieviests
Pašvaldības ceļa S7 Ozoliņi - Ķēķāni - Zīlāni pārbūve17-05-A00702-000019Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)01.06.2017. – 31.07.2018.Ieviests
Viesītes Radošās Rezidences izveidošana 16-05-AL24-A019.2205-000003Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums01.09.2016. - 29.09.2017. Pārtraukts