VPVKAC

Viesītes pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Darba laiks:

P.O.T.C. 08.00-12.00 12.30-17.00 P. 08.00-14.30 S.Sv. Brīvs

 • Adrese: Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237
 • Telefons: 66954857
 • E-pasts: viesite[at]pakalpojumucentri.lv

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sniegtie pakalpojumi:

Klientu apkalpošanas centrs

 • Konsultācija
 • Konsultācija (latvija.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 • Apbedīšanas pabalsts
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Bērna piedzimšanas pabalsts
 • Bezdarbnieka pabalsts
 • Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
 • Ģimenes valsts pabalsts
 • Invaliditātes pensija
 • Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai
 • Maternitātes pabalsts
 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
 • Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
 • Paternitātes pabalsts
 • Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
 • Slimības pabalsts
 • Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
 • Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas
 • Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Valsts ieņēmumu dienests

 • Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa
 • Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
 • Pieteikšanās Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (izziņas)
 • Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
 • Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
 • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
 • Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli
 • Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
 • Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
 • Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
 • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
 • Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
 • Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
 • Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
 • Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts