Volejbols

 Treneri Olita Treine, Gints Treinis, Iveta Aišpure, Jānis Kokins, Imants Silavs

Nodarbības notiek Aknīstes vidusskolas sporta zālē, Zasas vidusskolas sporta zālē, Viesītes vidusskolas sporta zālē un PII”Zīlīte”.