Pieņemšanas laiki

Darba laiki un pieņemšana:

Brīvības iela 8, Viesīte, Viesītes novads

DienasDarba laiksApmeklētājus pieņem
Pirmndiena8.00-12.00 12.30-17.008.00-12.00 12.30-17.00
Otrdiena8.00-12.00 12.30-17.00***
Trešdiena8.00-12.00 12.30-17.008.00-12.00 12.30-17.00
Ceturtdiena8.00-12.00 12.30-17.00***
Piektdiena8.00-12.00 12.30-14.30***

Darba laiki un pieņemšanas pagastu pārvaldēs

“Pagastmāja”, Elkšņu pag., Viesītes novads
“Pagastmāja”, Rites pag., Viesītes novads
“Pagastmāja”, Lone, Saukas pag., Viesītes novads

DienasDarba laiksApmeklētājus pieņem
Pirmndiena8.00-12.00 12.30-17.009.00-12.00 Ritē
Otrdiena8.00-12.00 12.30-17.009.00-12.00 Elkšņos
Trešdiena8.00-12.00 12.30-17.009.00-12.00 Ritē
Ceturtdiena8.00-12.00 12.30-17.009.00-12.00 Elkšņos
Piektdiena8.00-12.00 12.30-14.308.00-14.30 Lonē