Sēlijas novadu apvienība

Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SNA ir nodibināta 2012. gada 14. decembrī, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem pēc brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība.

Priekšsēdētājs – Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājsJānis Dimitrijevs, tālr.: +37129458923, e-pasts:  janis.dimitrijevs@viesite.lv

 Sēlijas novadu apvienības nolikums

Sēlijas novadu apvienības dibināšanas protokols