Teritorijas plānojums

Teritoriju plānojumi Viesītes novadā
Viesītes novada teritorijas plānojums. Redakcija 1.0.
Paskaidrojuma raksts. Redakcija 1.0.
Vides pārskats. Redakcija 1.0.
Viesītes pilsētas zonējuma karte. Redakcija 1.0.
Viesītes pagasta zonējuma karte. Redakcija 1.0.
Elkšņu pagasta zonējuma karte. Redakcija 1.0.
Saukas pagasta zonējuma karte. Redakcija 1.0.
Rites pagasta zonējuma karte. Redakcija 1.0.
Viesītes pilsēta
Rites pagasts
Saukas pagasts
Elkšņu pagasts