Rites pagasta bibliotēka

rite

Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska

Adrese : Viesītes novads, Rites pagasts, „Cīruļi”

Telefona numurs – 62649100, 22010247

Epasta adrese – kristine.verecinska@inbox.lv

Darba Laiks Rites pagasta bibliotēkā:

P – 9:00 – 12:00  13:00- 18:00

O – 9:00 – 12:00  13:00- 18:00

T – 9:00 – 12:00  13:00- 18:00

C – METODISKĀ DIENA

P – 9:00 – 12:00  13:00- 18:00

Pusdienlaika pārtraukums no plkst. 12.00 – 13.00

S – NESTRĀDĀ

Sv – NESTRĀDĀ

Rites pagasta bibliotēka ir Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes kultūras un informācijas iestāde, kas bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras Ministrijā.

Bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoliģēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Tā piedāvā brīvu, vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispārīgai informācijai. Bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības informācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.

Bibliotēkai ir savas funkcijas kultūras, informācijas, izglītības, sociālajā, kā arī izklaidējošajā jomā, tādējādi bibliotēka ir kļuvusi par zināšanu ieguves un atpūtas vietu Rites pagastā.

Bibliotēka cenšas komplektēt un iegādāties aktuālu un kvalitatīvu literatūru, lai bibliotēkas lietotājiem sniegtu mūsdienīgas informācijas pakalpojumus. Krājumā un pakalpojumu klāstā proporcionāli iekļauj gan modernās tehnoloģijas, gan tradicionālos informācijas avotus, lai mūžizglītība būtu viens no vadošiem kritērijiem. Lietotājiem ir brīva piekļuve bibliotēkas krājumam. Darbs ar grāmatu krājumu notiek visa gada garumā.

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejama šāda periodika:

Pieaugušajiem: Ievas veselība, 100 labi padomi, Brīvā Daugava, Praktiskais latvietis, Dārza pasaule, Patiesā dzīve, Kas jauns, Saimnieks, Praktiskie rokdarbi, Meža avīze, Veselības ābece – krievu valodā un Lata romāns.

Bērniem un jauniešiem: Uzzini, Ilustrētāis Juniors, Avene, Ezis, Aste.

Bibliotēka piedāvā plašu ieskatu Novadpētniecībā – ir izveidotas 7 novadpētniecības mapes par Rites pagastu, Rites pagasta bibliotēku un daudzas citas.

Rites pagasta bibliotēka abonē 3 datu bāzes:

www.letonika.lv

www.nais.lv

www.nevs.lv

Bezmaksas pakalpojumi:

1) iespieddarbu izsniegšana uz mājām;

2) uzziņu sniegšana;

3) e-katalogu izmantošana;

4) novadpētniecības materiālu izmantošana;

5) literatūru popularizējoši pasākumi -izstādes, tematiski pasākumi;

6) konsultācijas IT apgūšanā, informācijas meklēšana, bibliotēkas fondu izmantošanā;

7) bezmaksas interneta izmantošana.

Maksas pakalpojumi:

Lāzerizdruka;

Kopēšana;

Printēšana.