Rites pagasta bibliotēka

rite

 • Viesītes novada Rites pagasta bibliotēkas vadītāja Kristīne Verečinska
 • Adrese: „Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads, LV – 5228
 • Kontakti: tālr. 29163779;22010247, e-pasts:kristine.verecinska@inbox.lv

Bibliotēka atvērta:

 • Pirmdiena  9.00 – 18.00
 • Otrdiena     9.00 – 18.00
 • Trešdiena  9.00 – 18.00
 • Ceturtdiena – metodiskā diena
 • Piektdiena  9.00 – 18.00
 • Pārtraukums no 12.00-13.00
 • S, Sv. – nestrādā

 

Rites pagasta bibliotēka ir Viesītes novada Rites pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai.

Bibliotēkas darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoliģēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem,
 • konsultācijas par bibliotēkas krājumiem, informācijas meklēšanas sistēmām un citiem informācijas resursiem,
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā uz vietas un līdzņemšanai,
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko uzziņu sniegšana,
 • bezmaksas interneta pakalpojumi,
 • bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām,
 • bibliotēkas un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi).

Maksas pakalpojumi:

            Kopēšanas un lāzerizdrukas pakalpojumi.

            SBA izmantošana – pasta pakalpojumi.

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejama šāda periodika:

Brīvā Daugava, Planētas noslēpumi, Praktiskais latvietis, Ievas virtuve, Ievas stāsti, Dārza pasaule, 100 labi padomi, Copes lietas, Ieva dārzs, Ievas padomu avīze, Сваты Заготовки, Наша кухня.

Bērniem un jauniešiem: Avene, Avenīte, Ilustrētā junioriem, Mazajam floristam.

Rites pagasta bibliotēkā ir pieejamas 2 datu bāzes:

www.letonika.lv

www.news.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other