Pie Viesītes novada pašvaldības policijas pieredzes apmaiņā viesojas Jelgavas novada pašvaldības policija

1.augustā pie Viesītes novada pašvaldības policijas pieredzes apmaiņā bija ieradies Jelgavas novada pašvaldības policijas kolektīvs.

Dienas garumā tika pārrunāti drošības uzlabošanas jautājumi, aktualitātes un problemātika, ar ko saskaras tiesībsargājošās institūcijas ikdienas darba pienākumu izpildē, kā arī apspriesti daudzi darba specifikas problemātiskie jautājumi.

Viesītes novada pašvaldības policijas inspektors Jānis Pučinskis iepazīstināja klātesošos ar Viesītes novada pašvaldības policista darba specifiku, prezentējot Viesītes novadu. Prezentācijā piedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, Bāriņtiesas priekšsēdētāja S. Grigorjeva, sociālā dienesta vadītāja S. Matačina un komunālās pārvaldes vadītājs M. Blitsons.

Viesītes novada pašvaldības policijai bija liels prieks uzņemt kolēģus no Jelgavas novada un dalīties savā pieredzē.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika


print