Atklātas radošās rezidences Viesītē

2019. gada 3. augustā, Viesītes pilsētas svētku dienā norisinājās projekta “Radošās rezidences Viesītē” Nr.2018/AL24/4/A019.22.05/1. atklāšanas pasākums “Pa fotogrāfa BUCLERA pēdām”. Tā laikā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar projekta mērķi, turpmākajām aktivitātēm un aplūkot projektā paveikto. Atklāšanas pasākuma īpašie viesi bija fotogrāfi, kuri projektā izveidotās telpas svētku laikā apdzīvoja. Pasākums notika neformālā gaisotnē, kur fotogrāfi dalījās pieredzē un ar klātesošajiem apsprieda skaistākās vietas novadā, kuras būtu vērts iemūžināt fotogrāfijās.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt intelektuālo resursu ieplūšanu teritorijā, pieredzes apmaiņu, jaunu ideju attīstību, sekmēt teritorijas atpazīstamību un palielināt tūrisma potenciālu. Projekta ietvaros tika veikta telpu pārbūve un tās aprīkotas ar mēbelēm un elektroprecēm. Viesītes radošās rezidences telpas paredzētas radošo profesiju pārstāvjiem plenēru, pasākumu organizēšanai, kā arī kā īstermiņa uzturēšanās vieta, apmaiņā pret apmācību vadību vietējiem iedzīvotājiem, koncertu, festivālu, mākslas darbu, dizaina objektu izveidošanu vietējās vides atraktivitātes palielināšanai.

Projektu uzsāka 2018. gada septembrī. Projekts tika  īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējais budžets EUR 50 000, no kuriem EUR 45 000 ELFLA finansējums un EUR 5 000 pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L.Maisaka

print