Ārkārtas domes sēde 2019.gada 7.augustā plkst.15.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2019.gada 7.augustā plkst.15.00 Viesītē, Brīvības ielā 10 (domes sēžu zālē)  un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Supes purvs” apstiprināšanu.

Ziņo: L.Maisaka

print