Lonē atklāts jauns tūrisma objekts

2019. gada 6. jūlijā, Saukas pagastu svētku ietvaros, ar svinīgas lentas pārgriešanu atklāja Lauku atbalsta dienesta administrēto LEADER programmas projektu “Mazā bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” Nr. 18-05-AL24-A019.2205-000004. Jauno tūrisma objektu svinīgi ar lentas pārgriešanu atklāja Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore S.Lūse. Lones Tautas nama vadītāja I.Malceniece bija parūpējusies par to, lai apmeklētāji jaunajā tūrismu vietā sajustu svētku sajūtu. Apmeklētāji tika pie stacijas ieejas biļetes, kura vēlāk sagādāja mazu dāvaniņu.

Projekta rezultātā izveidots jauns tūrisma objekts – vēsturisks Mazā Bānīša stacijas perons ar četrām vagonu pieturām, tirgus laukums un bērnu rotaļu laukums. Katrā pieturā atradas stends, kurā iekļauta informācija par šaursliežu dzelzceļu, komponista A. Žilinska un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja M.Buclera, Vecā Stendera kā latviešu pirmās ābeces autora atstāto kultūras mantojumu.

Projekts tika īstenots ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 28280.00, tai skaitā, ELFLA finansējums EUR 17296.31.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L.Maisaka

print