Elkšņu pagasta pārvaldes kase atvaļinājuma laikā

Elkšņu pagasta pārvaldes kase pa kasieres atvaļinājuma laiku no 29.07.2019. līdz 25.08.2019.(ieskaitot) slēgta.

Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, zemes nomu  , pakalpojumiem u.c. iespējams veikt :

  • pašvaldības kasē Viesītē, Brīvības ielā 10,
  • Rites pagasta pārvaldes kasē,
  • pašvaldības  kontā
  • AS SEB kods UNLALV22X
  • Nr  LV66UNLA0009013130395
print