Ārkārtas domes sēde 2019.gada 27.jūnijā plkst. 16.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2019.gada 27.jūnijā plkst.16.30 Viesītē, Brīvības ielā 10 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Ziņo: G.Dimitrijeva

  1. Par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.

Ziņo: G.Dimitrijeva

print