Lonē top jauns tūrisma objekts

2019. gada aprīlī un maijā notiek aktīvs darbs pie šaursliežu dzelzceļa vēstures stacijas izveides Lonē. Darbi tiek veikti Viesītes novada pašvaldības īstenotā projekta “Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā” Nr.18-05-AL24-A019.2204-000004 ietvaros. Paralēli būvdarbiem attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti sadarbojoties ar kolēģiem, apkopo informāciju stendiem.

Būvdarbus veic SIA “Legāts”, savukārt būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”. Būvdarbus plānots pabeigs līdz 2019.gada 30.jūnijam. Projekta īstenošanas laiks 01.09.2018. – 31.10.2019.

Projekta rezultātā būs izveidots jauns tūrisma objekts – vēsturisks Mazā Bānīša stacijas perons ar četrām vagonu pieturām, tirgus laukums un bērnu rotaļu laukums.   Katrā pieturā atradīsies stends, kurā iekļauta informācija par šaursliežu dzelzceļu, komponista A. Žilinska un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja M.Buclera, Vecā Stendera kā latviešu pirmās ābeces autora atstāto kultūras mantojumu.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 28280.00, tai skaitā, ELFLA finansējums EUR 17296.31.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L.Maisaka

 

 

print