Upes sakopšanas talka Elkšņos

Karstajā jūnija sestdienā, kad visapkārt novados un pagastos cilvēki gatavojās izlaidumiem un citiem svarīgiem notikumiem, mēs atveldzējāmies un reizē smagi strādājām Dienvidsusējas upē Elkšņu pusē. Biedrība “Sēlijas laivas” no Aknīstes, Elkšņu pagasta pārvaldes cilvēki un mednieku/makšķernieku kolektīvs “Elkšņi” aktīvi darbojās vairākas stundas pa upi  – zāģējot, nesot, vācot vecos kokus, zarus, zāli, lai upe plūstu brīvāk, raitāk un dabiskāk. Bija sapulcējies krietns talcinieku pulciņš, līdz ar to darbs gāja raiti un bez aizķeršanās. Caur smiekliem, raitām sarunām un zāģu skaņām, gandrīz 6 km garš upes posms ir iztīrīts no pārkritušajiem kokiem. Tagad ikviens var nesteidzīgi baudīt jauko upes plūdumu, iet makšķerēt vai laivot.Paldies čaklajiem talciniekiem, paldies saimniecei par gardo maltīti, paldies medniekiem par darba sparu, Dainim Černauskim un Indrai Cepurītei par atsaucību un pasākuma noorganizēšanu. Sadarbībā ir liels spēks!

Uz tikšanos upē!

Bierības “Sēlijas laivas” komandas vārdā

Santa Šmite

print