Lones mūsdienu deju grupai augsti sasniegumi deju skatē

11.aprīlī Biržu Tautas namā pulcējās uz skati ”Mūsdienu deju grupas”. Skate tika sadalīta divās daļās – lauku kolektīvi un pilsēta. Mūs vērtēja žūrija trīs cilvēku sastāvā. Mūsu grupā bija 13 deju grupas no Biržiem, Zasas, Salas, Aknīstes un Lones.

Vērtējums Lones mūsdienu deju grupai –  Augstākās pakāpes diplomi, jo piedalījās divas grupas jauktā un 5-9 klašu, skolotāja Sarmīte Veigure.

Milzīgu paldies saku vecākiem Dzintrai Kleščevskai, Jānim Grundmanim, Jolantai Kaunackai , Ligitai Purei, Ilutai, Sanitai Bantauskām, Anitai Vaičulenai, Sarmītei Dambrānei par sapratni,  par bērnu  atvešanu uz mēģinājumu svētdienās.

Paldies arī Jums dejotājas par gribu, centību, pacietību! Man bija patīkami atrasties skatītāju vidū, dzirdot tās ovācijas, izsaucienus un izbrīnu, cik skaisti dejo! Tas ir līmenis, protams tam apakšā ir grūts ilgstošs kopdarbs. Un mēs ar mammu Dzintru esam kopā jau pieci gadi, ceturtā skate Biržos, reģiona skate Līvānos un 2x Daugavpilī, tas viss jau atvedis pie šīs Augstākās pakāpes diploma!

Skarbi patiesais žūrijas priekšsēdētājs Jānis Savickis, kurš ir režisors, dejotājs, meiteņu uzstāšanās laikā aplaudēja! Izteica vadītājai uzslavu, ka esam augušas, labi sagatavojušās. Protams, ir kur augt.

Lai mums visiem pietiek spēka dejot, satikties, nokļūt līdz mēģinājumiem!

LAI KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS PIEPILDA VISAS MŪSU LABĀS VĒLMES!

SAULAINAS,LIELDIENAS!

Lones Tautas nama vadītāja –Inta!

Drukāt