20. martā notiks informatīvs dabas skaitīšanas seminārs Viesītē

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Lauku konsultāciju centru un vietējo pašvaldību 20. martā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīviem semināriem Viesītē par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta dabas skaitīšanas ietvaros.

Tiekamies  plkst. 12.00 Viesītes kultūras pils 2. stāva zālē, Smilšu ielā-2, Viesīte!

Paredzamais semināra ilgums viena stunda. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram,kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops?
Kāds ieguvums zemes īpašniekam ir no dabas skaitīšanas?

Jau ziņots, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā ir uzsākta dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Jau tuvākā mēneša laikā īpašnieki, kuru zemes tiks skatītas šajā sezonā, saņems rakstisku informāciju par to uz savu deklarēto adresi.

Plašāka informācija aplūkojama vietnē https://www.skaitamdabu.gov.lv.

Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Drukāt