Dienas nometne skolniekiem “Jauns-aktīvs-vesels”

Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/016 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā” ietvaros skolēnu pavasara brīvlaikā tiek organizēta 2 dienu nometne Viesītes vidusskolas skolēniem.  Nometne notiks 14. un 15. martā no plkst. 9:00 – 15:00. 

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, tad priekšrocība tiem skolēniem, kuri līdz šim nav izmantojuši piedalīties veselības projekta piedāvātās aktivitātēs.

Vairāk interesēties Viesītes vidusskolā pie Sarmītes Milaknes.

Projektu vadītāja L.Maisaka

print